Novinky a komentáře

Úvod / Hypotéky / Půjčky pro mladé rodiny!

Půjčky pro mladé rodiny!

Rubrika: Hypotéky, Rady a tipy

Aktuálně přichází Ministerstvo pro místní rozvoj s novým programem podpory v oblasti bydlení. Jedná se o úvěr poskytovaný mladým rodinám, které pečují o dítě mladší 6 let. Peníze na úvěry bude poskytovat  Státní fond rozvoje bydlení – SFRB. Podívejme se tedy, kdy a jak lze takovou půjčku využít a jestli se nám to vyplatí. Nejdříve se však zaměříme na parametry státem nabízené půjčky.

Pro koho je úvěr určen?

Žádat o úvěr mohou pouze mladí lidé, kteří v době podání žádosti o úvěr nedovršili 36. rok věku a zároveň pečují o dítě mladší 6 let. Další podmínkou je skutečnost, že žadatelé nejsou vlastníky nebo spoluvlastníky nemovitosti k bydlení a nejsou ani nájemci družstevního bydlení.

Úvěr nelze poskytnout opakovaně stejnému žadateli ani jinému žadateli, který žije v rodinné domácnosti s příjemcem úvěru. Žadatel/é musí být trestně bezúhonní a zároveň nesmí být v insolvenci.

shutterstock_193903625Na co lze úvěr použít?

Tímto úvěrem lze financovat koupi bytu nebo převod družstevního podílu v bytovém družstvu. Dále koupi RD nebo výstavbu či dostavbu RD. Posledním účelem může být dostavba a přístavba, ale vzhledem k podmínce nevlastnění nemovitosti se bude pravděpodobně jednat o méně častý účel.

Zároveň platí, že nově pořizované bydlení musí sloužit k trvalému bydlení příjemce úvěru a dítěte.  A že pořizované bydlení musí být mimo záplavové území. Tato skutečnost se dokládá vyjádřením příslušného vodoprávního úřadu.

Co budu potřebovat k žádosti?

K podání žádosti bude potřeba vyplnit žádost o úvěr (formulář), který obsahuje základní osobní údaje k identifikaci žadatele a dítěte. Dále informace k účelu úvěru a potřebné podklady k nemovitosti (kupní smlouva, projektová dokumentace). Zároveň se také dokládají příjmy žadatele/ů o úvěr. Nejedná se tedy o úvěr bez prokazování příjmu.

Žádosti se podávají Státnímu fondu rozvoje bydlení a lze je zasílat poštou.

Jakou výši úvěru a s jakým úrokem?

Úroková sazba je fixní po dobu minimálně 5 let a je stanovena minimálně ve výši základní referenční sazby Evropské unie zvýšené o 1 procentní bod. Aktuálně je referenční sazba na úrovni 0,46 % p. a. a s přirážkou jednoho procenta je výsledná sazba 1,46 % p. a.

Úvěr je poskytován maximálně do výše 50 % skutečných investičních nákladů (kupní cena, náklady na výstavbu…). Dále platí, že výše úvěru od státu a součet všech dalších úvěrů za účelem pořízení nového bydlení nesmí překročit částku odpovídající 90 % investičního záměru. Jinými slovy, žadatelé budou vždy potřebovat minimálně 10 % vlastních zdrojů.

Úvěr je poskytovaný v minimální výši 50 000 Kč a maximálně ve výši 600 000 Kč.

Jak probíhá čerpání úvěru?

V případě, že jsou ze strany žadatelů splněny podmínky pro získání úvěru a SFRB má peníze, předloží fond žadateli návrh smlouvy o úvěru. Smlouva o úvěru musí být podepsána do 2 měsíců a do jednoho roku od podpisu musí být zahájeno čerpání úvěru.

V případě výstavby, rekonstrukce atp. bude úvěr poskytnut s tím, že do 3 let od uzavření smlouvy o úvěru předloží příjemce doklady prokazující účelné vynaložení úvěru (list vlastnictví, kolaudační rozhodnutí…) a příjemce vrátí nevyčerpaný zůstatek. U účelu koupě je lhůta pro doložení potřebných podkladů zkrácena na 1 rok.

Jak je to se splácením?

Úvěr budeme splácet v měsíčních splátkách jistiny a úroku. Nejdéle ovšem 15 let, pokud nám Fond nedovolí splácení přerušit. Přerušení splácení jistiny úvěru (úroky se platí stále) na období až 2 roky může Fond povolit např. z důvodu narození nebo osvojení dítěte, více jak 3 měsíční pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti, v případě úmrtí. Zároveň platí, že v případě přerušení splácení nesmí celková doba splácení přesáhnout délku 21 let. Po dobu přerušení splácení je úroková sazba poloviční.

Úvěr je možné kdykoliv předčasně a bez sankcí splatit.

Příklady využití státní půjčky v praxishutterstock_209965909

Jelikož cílem státu je pomoci mladým rodinám (s nízkými příjmy) získat snáze peníze pro vlastní bydlení, budeme se v modelových příkladech snažit, maximálně snížit měsíční splátky/náklady domácnosti. To znamená, že státní úvěr bude uvažován se splatností 15 let a úvěr od banky se splatností 30 let. Státní půjčka bude s úrokem 1,46 % p. a. a u hypoték bude počítáno s úrokovou sazbou 2 % p. a., kterou lze dnes bez větších potíží získat, bez dalších služeb. Běžný účet je pro tyto příklady vedený zdarma.

Výhodnost jednotlivých řešení bude posuzována pouze z pohledu výše měsíčního zatížení, které je pro bezproblémové hospodaření mladé rodiny s omezenými příjmy klíčové.

Příklad 1

Marek a Jitka Svobodovi jsou manželé ve věku 26 a 25 let a společně se svojí roční dcerou Aničkou žijí v pronajatém bytě 2+1. Jelikož je jim byt malý, rozhodli se, že si pořídí větší třípokojový byt, který ovšem stojí vč. všech poplatků a daně 1.500.000 Kč. Jelikož se Marek s Jitkou na vlastní bydlení dlouhodobě připravují, dokázali si s pomocí rodičů našetřit 300.000 Kč. Marek pracuje jako elektrotechnik s čistou mzdou 20.891 Kč a Jitka pobírá rodičovský příspěvek ve výši 5.116 Kč.

Řešení

Varianta 1 – Půjčka od státu

 • Vlastní investice 150.000 Kč (minimální potřebná hotovost)
 • Rezerva pro nečekané výdaje 150.000 Kč
 • Státní půjčka 600.000 Kč, měsíční splátka                                       3.714 Kč
 • Hypoteční úvěr 750.000 Kč, měsíční splátka                                    2.772 Kč
 • Celkové měsíční náklady na splácení úvěrů                                     6.486 Kč

Varianta 2 – Hypotéka

 • Vlastní investice 150.000 Kč
 • Rezerva pro nečekané výdaje 150.000 Kč
 • Hypoteční úvěr 1.350.000 Kč, měsíční splátka                                 4.990 Kč
 • Celkové měsíční náklady na splácení úvěru                                     4.900 Kč

V případě koupě nového bytu přes hypotéku ve výši 1.350.000 Kč ušetří Marek s Jitkou měsíčně 1.496 Kč. To je za rok úspora 17.952 Kč a případná rezerva ve výši 3,5 měsíční splátky. Zároveň platí, že banka je ochotna s celkovým příjmem domácnosti ve výši 26.007 Kč půjčit až 2 mil. Kč. Pokud se Markovi s Jitkou narodí další dítě, budou moci v případě půjčky od státu požádat o přerušení splácení jistiny. V takovém případě by Varianty č. 1 byly měsíční náklady na splátkyve výši 3.137 Kč.

Příklad 2

Petra a Josef Novákovi ve věku 28 let se domluvili s majitelem bytu, že bude možné byt odkoupit do osobního vlastnictví za 1.200.000 Kč. Manželé Novákovi žijí v bytě společně se svými 3 letými dvojčaty Klárkou a Terezkou. Jelikož je byt stále v původním stavu, rozhodli se pro kompletní rekonstrukci s celkovými náklady 400.000 Kč, aby více vyhovoval potřebám čtyřčlenné rodiny. Petra s Josefem, mají na realizaci nového bydlení nachystáno 450.000 Kč a celkové čisté měsíční příjmy ve výši 22.500 Kč.

Řešení

Varianta 1 – Půjčka od státu 600 tis.

 • Vlastní investice 160.000 Kč (minimální potřebná hotovost)
 • Rezerva pro nečekané výdaje 290.000 Kč
 • Státní půjčka 600.000 Kč, měsíční splátka                                       3.714 Kč
 • Hypoteční úvěr 840.000 Kč, měsíční splátka                                    3.104 Kč*
 • Celkové měsíční náklady na splácení úvěrů                                     6.818 Kč

*Z důvodu započítání splátky státního úvěru do výdajů domácnosti nelze Požadovaný hypoteční úvěr v bance získat. Muselo by být použito více hotovosti.

Varianta 2 – Půjčka od státu 300 tis.

 • Vlastní investice 160.000 Kč (minimální potřebná hotovost)
 • Rezerva pro nečekané výdaje 290.000 Kč
 • Státní půjčka 300.000 Kč, měsíční splátka                                       1.857 Kč
 • Hypoteční úvěr 1.140.000 Kč, měsíční splátka                                 4.231 Kč
 • Celkové měsíční náklady na splácení úvěrů                                     6.088 Kč

Varianta 3 – Hypotéka

 • Vlastní investice 410.000 Kč
 • Rezerva pro nečekané výdaje 40.000 Kč
 • Hypoteční úvěr 1.190.000 Kč, měsíční splátka                                4.416 Kč
 • Celkové měsíční náklady na splácení úvěrů                                    4.416 Kč

Opět se potvrzuje, že úvěr SFRB prodražuje měsíční splátky a dokonce se může stát, že znemožní získat úvěr v bance. V tomto našem ukázkovém příkladu by bylo možné doporučit manželům Novákovým pro způsob financování Variantu 2. Sice nebudou nejnižší měsíční splátky, ale zůstane dostatečně velká rezerva pro případ nečekaných výdajů nebo poklesu příjmu.

Jaké jsou největší výhody půjčky od státu?

Především je to možnost získání úvěru bez nutnosti zajištění úvěru nemovitostí. Lze tak jednodušeji získat výhodnější podmínky v bance. Zároveň je možné si ponechat vlastní peníze jako pohotovostní rezervu. Mezi další výhody patří možnost v případě vážných událostí přerušit splácení úvěru. V takovém případě se sníží splátka u úvěru na 600.000 Kč z 3.714 Kč na pouhých 365 Kč měsíčně. Měsíční úspora ve výši 3.349 Kč se v takovém případě bude zcela jistě hodit. Příjemná je také skutečnost, že je možné úvěr kdykoliv splatit.

Jaké jsou nevýhody?shutterstock_126344489

Krátká splatnost úvěru automaticky znamená vyšší měsíční splátku. A nízká úroková sazba to nezmění.

Nevýhodou také je nutnost vlastních prostředků alespoň ve výši 10 % investičního záměru. Jestli je tento parametr nastaven z důvodu zvýšení bezpečnosti a celkového snížení úvěrové angažovanosti, tak je to chyba. Lze souhlasit s tím, že by úvěr neměl být nad možnosti žadatelů, ale právě zachování potřebné hotovosti může mladé rodině při jakýchkoliv nenadálých výdajích nebo poklesu příjmů velmi pomoci.

Závěr

Z uvedených příkladů je jasné, že pokud bude cílem mladé rodiny financovat bydlení s co nejnižší měsíční splátkou, bude lepší se bez státní půjčky obejít. Velkou pomocí může být půjčka od státu v případě, kdy mladá rodina staví RD a rozpočet se v průběhu výstavby navýší a vlastní peníze společně s hypotékou již nestačí. V takovém případě se 600.000 Kč na dokončení stavby bez nutnosti zástavy zcela jistě hodí. Otázkou je, kolik takových případů bude a jestli ministerstvo chtělo podporovat mladé bonitní rodiny stavějící si rodinné domy.

Také by Vás mohlo zajímat

Finacování bydlení krok za krokem. Podrobný seriál, jak postupovat při financování bydlení pomocí hypotéky.

Pořizujete si novou nemovitost?  Několik rad a tipů, jak mít vše pod kontrolou.

Jak ochránit svůj příjem? Co je důležité a co ne? Na co se máme zaměřit při sjednávání pojištění a na co si dát pozor?

Psáno pro iDNES.czStát nabízí půjčku pro mladé na bydlení.

Líbil se vám tento příspěvek? Doporučte jej svým přátelům.
Lukáš Urbánek
Jeden z prvních držitelů prestižního certifikátu European Financial Planner - EFP v rámci ČR. Dlouhodobě se věnuje finančnímu poradenství a se svými klienty spolupracuje již od roku 1999. Ve své kanceláři se zaměřuje především na komplexní finanční poradenství, to znamená, že klientům sestavuje Finanční plán, který je návodem na to, jak si nejlépe pořídit nové bydlení, jak najít rezervy v domácím rozpočtu a vytvářet si rezervy, jak se vyhnout propadu životní úrovně v případě nenadálých situací či odchodu do penze, jak efektivně a bezpečně investovat... Více
Další příspěvky

Showing 8 comments

 • sivkovaveronika@seznam.cz'
  veronika
  Odpovědět

  dobry den chtela jsem se zeptat kde najdu formular a kam ho mam poslat kdybych chtela zadat o pujcku od statu.dekuji za vasi odpoved

  • Lukáš Urbánek
   Odpovědět

   Dobrý den, Veroniko,

   půjčka pro mladé byla spuštěna právě dnes a podrobné pokyny a potřebné dokumenty nejdete zde: http://www.sfrb.cz/programy/program-600/.
   Stále platí to, co jsem psal v článku. Je potřeba individuálně posoudit výhodnost takové půjčky a případné financování bydlení řešit komplexně.

 • richardwolframm@gmail.com'
  Rychlá půjčka
  Odpovědět

  Obsáhlý, objektivní a kvalitní článek. Jistě doporučím přečíst i svým zmámím.

  • Lukáš Urbánek
   Odpovědět

   Děkujeme.

 • petr.ciprys@seznam.cz'
  Petr Silvestr
  Odpovědět

  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda je možné zažádat o státní půjčku i na rekonstrukci domu. Např: Koupím starý dům, ke kompletní rekonstrukci, ale na celý její obsah nemám peníze. Lze v tomto případě nárokovat půjčku? Přeci, ne vždy je k dispozici ke koupi pozemek a proto musí mladé rodiny kupovat i staré domy, kde mnohdy tzv. totální rekonstrukce je náročnější, než stavba nového domu. Děkuji za Vaši odpověď.

 • Lukáš Urbánek
  Odpovědět

  Dobrý den, pokud se bude jednat o Vaši první nemovitost, kterou budete mít ve vlastnictví, bude možné použít půjčku i na rekonstrukci.

 • gtetg@refrw.sk'
  www.ammadopujcky.cz
  Odpovědět

  Proč tu nepíšete io Ammado půjčce? Vždyť je to vlastně jedna z nejvýhodnějších. Nechci je zde nějak profitovat no mně půjčili za úrok, který nemá vlastně ani banka. Jejich půjčky jsou vážné pro každého a doporučuji https://www.ammadopujcky.cz

  • Lukáš Urbánek
   Odpovědět

   Dobrý den, tento typ půjček neodpovídá našim bezpečnostním standardům, a proto je našim klientům nedoporučujeme.

Kontaktujte nás

Pokud si chcete sjednat schůzku, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte a napište nám.