Novinky a komentáře

Úvod / Finance / Pomoc od státu pro rodiny s dětmi

Pomoc od státu pro rodiny s dětmi

Rubrika: Finance, Rady a tipy
 Podpora státu pro rodiny s dětmi

Ne nadarmo se říká, že děti znamenají radost a také starost. S příchodem dětí se se spousta věcí v našem životě změní. V neposlední řadě také uspořádání domácích výdajů, které jsou pod tlakem nových událostí. Ať chceme nebo ne, děti znamenají finanční výdaje. Potíž nastává tehdy, pokud je náš rozpočet příliš napjatý nebo přímo dlouhodobě neudržitelný. Naštěstí jsou zde ještě různé státní „benefity“, které nám mohou případnou tíživou finanční situaci vylepšit. Podívejme se tedy na to, co nám dnes stát nabízí a za jakých podmínek můžeme takové peníze získat.

Porodné

První dávka související s příchodem našeho potomka na svět. Touto dávkou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související  narozením dítěte, nárok na porodné je ovšem vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině.

Dle právní úpravy platné od 1.1.2015  má nárok na porodné rodina, které se narodilo první nebo druhé živé dítě a jejíž příjem v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte byl nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě, při narození druhého živého dítěte je to 10 000 Kč.

Částky životního minimaPodle tabulky to znamená, že mladý bezdětný pár musí mít měsíční příjmy nižší než 16 119 Kč. Pro rodiče s jedním malým dítětem je potom hranice pro získání porodného na úrovni 20 817 Kč.

Co je to životní minimum?

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Přičemž životní minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení.

S životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob (z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné atd. s výjimkou:Rodinný rozpočet

 • příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek,
 • příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby,
 • náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy,
 • peněžní pomoci obětem trestného činnosti,
 • sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem,
 • podpory a příspěvků z prostředků nadací a občanských sdružení,
 • stipendií,
 • odměn za darování krve,
 • daňového bonusu,
 • příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob),
 • části příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů,
 • příspěvků na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku,
 • zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa,
 • příjmu plynoucího na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí.

Mezi společně posuzované osoby patří rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, manželé nebo registrovaní partneři, rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami, dále se jedná o jiné osoby společně využívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady své potřeby.

Sleva na dani

Když už se nám dítě narodí, získáváme nárok za na slevu na dani. Sleva může být uplatňována již v měsíci v němž se dítě narodilo. Od roku 2015  dochází v této oblasti ke změně ve výši slevy na dani za druhé a další dítě. Pro první dítě je sleva 1 117 Kč, pro druhé 1 317 Kč a pro třetí a každé další dítě 1 417 Kč měsíčně. Za rok je úspora pro rodinu s dvěma dětmi vyšší o 2 400 a se třemi 3 600 Kč oproti předchozímu roku. U zaměstnanců se to projeví hned v lednové výplatě. U OSVČ při podání DP za 2015.

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Nárok mají rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima. Měsíční přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku dítěte.

Měsíční přídavek na dítěPříspěvek na bydlení

Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Do příjmů se ovšem započítávají přídavky na dítě a rodičovské příspěvky. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem. Výše příspěvku na bydlení se se stanoví jako rozdíl mezi náklady na bydlení, normativními náklady na bydlení, a násobkem rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35).

Školkovné

Nově je možné si snížit daň o zaplacené náklady související s umístěním dítěte v  zařízení předškolního věku jakéhokoliv typu (státní, soukromé). Tato sleva je ohraničena maximem na úrovni minimální mzdy. Za rok 2014 to je 8 500 Kč a za rok 2015 to bude 9 200 Kč.

Pozn.: použitý obrázek v textu je z knihy Jak ovládnout své peníze – Finanční poradenství pro každého
Zdroj informací: www.mpsv.cz
Líbil se vám tento příspěvek? Doporučte jej svým přátelům.
Lukáš Urbánek
Jeden z prvních držitelů prestižního certifikátu European Financial Planner - EFP v rámci ČR. Dlouhodobě se věnuje finančnímu poradenství a se svými klienty spolupracuje již od roku 1999. Ve své kanceláři se zaměřuje především na komplexní finanční poradenství, to znamená, že klientům sestavuje Finanční plán, který je návodem na to, jak si nejlépe pořídit nové bydlení, jak najít rezervy v domácím rozpočtu a vytvářet si rezervy, jak se vyhnout propadu životní úrovně v případě nenadálých situací či odchodu do penze, jak efektivně a bezpečně investovat... Více
Další příspěvky
Kontaktujte nás

Pokud si chcete sjednat schůzku, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte a napište nám.