Novinky a komentáře

Úvod / Právní poradna / Majetek nezletilých

Majetek nezletilých

Rubrika: Právní poradna

Zeptali jsme se za Vás na to, jak je to s právem nezletilých v oblasti hospodaření s penězi, které jim rodiče spořili po dlouhá léta. Odpovídá Mgr. Přemysl Pražan z Advokátní kanceláře Petráš Rezek:

Vybrání peněz nezletilým, který dovršil 17 let, z účtu založeného na jeho jméno, nelze považovat za jednání, které by bylo v rozporu se zvyklostmi soukromého života, popřípadě které by bylo nad individuální schopnosti běžného sedmnáctiletého dítěte. Krom jiného i proto, že zákonodárce umožňuje nezletilému, který dovršil 15 let, aby se souhlasem svého zákonného zástupce samostatně provozoval obchodní činnost nebo jinou obchodní výdělečnou činnost anebo aby uzavřel pracovní smlouvu.

V zásadě tedy lze říci, že v případě sedmnáctiletého normálně se vyvíjejícího nezletilého dítěte jsou jeho individuální schopnosti na takové výši, že mu lze udělit souhlas, aby sám vybral peníze ze svého účtu a sám s nimi hospodařil. Rozhodující pro takové posouzení jistě bude i výše částky. Určitě bude jiná situace, když sedmnáctiletý bude mít k dispozici platební kartu s omezenými výběry do jednoho tisíce korun a bude z ní vybírat kapesné či platit obědy ve škole, než kdyby měl disponovat milionovým kontem.

Ustanovení § 898 části druhé zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „NOZ“ nebo „Zákon“) stanovuje požadavek na souhlas soudu v případech, kdy rodiče dítěte chtějí učinit právní jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte nebo jednotlivé součásti tohoto jmění, ledaže se jedná o běžné záležitosti (např. náklady spojené s běžnou správou účtu, apod.), nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty. Typickým příkladem, na který se tak předmětné ustanovení bude vztahovat, je zrušení stavebního spoření uzavřeného pro nezletilé dítě, a výplata naspořených prostředků jeho zákonným zástupcům, tedy zpravidla rodičům.
Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí Cdo 424/2011 ze dne 25.6.2014 dospěl k závěru, že: „Návrh zákonného zástupce na ukončení smlouvy o stavebním spoření a vyplacení zůstatku spoření zákonnému zástupci, není běžnou záležitostí při nakládání s majetkem nezletilého, a k takovému právnímu úkonu, který směřuje k předčasnému ukončení stavebního spoření, a v jehož důsledku nepochybně bude zmenšena majetková bilance nezletilého, je třeba souhlasu soudu.

Mgr. Přemysl Pražan, advokátní koncipient

Líbil se vám tento příspěvek? Doporučte jej svým přátelům.
Lukáš Urbánek
Jeden z prvních držitelů prestižního certifikátu European Financial Planner - EFP v rámci ČR. Dlouhodobě se věnuje finančnímu poradenství a se svými klienty spolupracuje již od roku 1999. Ve své kanceláři se zaměřuje především na komplexní finanční poradenství, to znamená, že klientům sestavuje Finanční plán, který je návodem na to, jak si nejlépe pořídit nové bydlení, jak najít rezervy v domácím rozpočtu a vytvářet si rezervy, jak se vyhnout propadu životní úrovně v případě nenadálých situací či odchodu do penze, jak efektivně a bezpečně investovat... Více
Další příspěvky
Kontaktujte nás

Pokud si chcete sjednat schůzku, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte a napište nám.