Finanční poradenství

Lidský přístup, profesionalita, diskrétnost...
Úvod / Služby / Finanční poradenství a plánování

Finanční poradenství a plánování

Máte cíle a přání, které si chcete splnit? Budou k jejich realizaci zapotřebí peníze? Co když se v průběhu doby něco změní? Jaký to bude mít dopad na Vaše plány? Z těchto, ale i dalších otázek vycházíme při finančním poradenství. Společně s Vámi hledáme cestu k uskutečnění Vašich přání, ať už si je chcete splnit zítra, za rok či za dvacet let.

Více

Finanční plán

Všechny potřebné informace v jednom dokumentu. Rozsah finančního plánu je stanoven na základě požadavků klienta. Finanční plán je zárukou komplexního řešení vedoucího ke splnění cílů a dlouhodobé stability domácího rozpočtu.

Více

Analýza rizik

Podrobný rozbor situace klienta. Specifikace a vyhodnocení výše jednotlivých rizik (rizika ohrožující příjmy a výdaje, rizika související s Vaším podnikáním…). Základní doporučení pro eliminaci těchto rizik.

Více

Ochrana příjmů

Pravidelný a jistý příjem je zárukou dlouhodobě úspěšného hospodaření s domácím rozpočtem. Na základě podrobné analýzy budou vyhodnoceny nejzávažnější rizika ohrožující Váš příjem. Návrh řešení vedoucí k větší stabilitě.

Více

Bydlení

Individuálně nastavená strategie k financování bydlení na základě požadavků klienta. Dlouhodobé zkušenosti a dobrá vyjednávací pozice v bankách jsou zárukou pro úspěšnou realizaci Vašeho záměru.

Více

Optimalizace portfolia

Podrobná analýza situace klienta za účelem maximální optimalizace stávajícího portfolia. Úprava uzavřených smluv, konsolidace úvěrů, refinancování úvěrů, úspora na poplatcích. To vše Vám může ušetřit nemalé peníze ve Vašem rozpočtu.

Více

Tvorba rezerv, spoření a investice

Bez rezerv to nejde. Individuálně nastavený plán pro dlouhodobou tvorbu rezerv. Pokud cítíte, že máte napnutý rozpočet nebo se Vám peníze hromadí na běžném účtu, je tato služba právě pro Vás.

Více

Penze, renta, důstojné stáří

Demografická situace a dlouhodobě deficitní rozpočet, to jsou hlavní důvody, proč se zamyslet nad svojí finanční situací v období důchodu. Nechte si zpracovat penzijní plán, návod, jak se připravit na penzi. Pouze správná kombinace aktiv Vám zajistí dlouhodobě odolné řešení.

Více

Ochrana majetku, odpovědnost

O dlouhodobě budovaný majetek lze přijít během okamžiku. Pomocí podrobné analýzy získá klient ucelený přehled o rizicích, které podstupuje. Ve finančním plánu dostane návrh řešení, jak tyto rizika zajistit.

Více

Finanční poradenství a plánování

Cílem finančního poradenství a plánování je pomoc lidem lépe se orientovat v oblasti financí, efektivně spravovat  majetek a finance,  správně využívat finanční nástroje, být připraven na nenadálé situace, které by mohly nastat. Dobrý finanč1223ní poradce se stává dlouhodobým rádcem a oporou při důležitých finančních rozhodnutích ve Vašem životě. Je to odborník, který je na Vaší straně a hájí Vaše práva u finančních institucích. Díky svým zkušenostem je schopen Vám poskytnout komplexní pohled na Vaši finanční situaci a doporučit řešení vedoucí ke splnění Vašich cílů a přání. Proces finančního plánování je dlouhodobou záležitostí a jeho jednotlivé části nelze příliš uspěchat.

Finanční analýza – úvodní fáze finančního plánování. Jedná se o nejdůležitější část celého procesu, protože špatné informace na vstupu, budou mít dopad na všechny další navazující kroky. Obecně se dá říci, čím lepší analýza, tím lépe zpracované řešení ušité klientovi přímo na míru a tím více budete spokojeni s výsledkem. Nebuďte tedy zaskočeni z množství otázek ze strany finančního poradce. On se ptá, aby Vám mohl co nejlépe poradit. Samozřejmě se můžete kdykoliv zeptat, proč to potřebuje vědět? Správný finanční poradce Vám velmi rád odpoví na všechny Vaše dotazy. Výstupem finanční analýzy by mělo být ucelené řešení finanční situace klienta a doporučení vedoucí ke splnění jeho cílů přání. K tomu bude finanční poradce potřebovat znát v jaké finanční situaci se klient nachází, jaké portfolio finančních produktů využívá, jaké má příjmy a ne čem jsou tyto příjmy závislé, jaké jsou výdaje a jak je lze ovlivnit a mnoho dalších informací. Samotná analýza s poradcem trvá 1 – 4 hodiny a může být rozložena do několika schůzek, dle rozsahu a složitosti situace klienta.

Poradenství – druhá fáze spočívající v představení navrhovaného řešení, které má podobu Finančního plánu. Poradce klientovi pečlivě představí jednotlivé závěry plynoucí z Finanční analýzy a představí doporučené kroky vedoucí ke stabilizaci domácího rozpočtu a ke splnění přání a cílů klienta specifikovaných při analýze. Klient si ze schůzky s poradcem odnáší Finanční plán a má dostatek času, aby si vše prostudoval a případně si připravil své dotazy na poradce. Při dalším setkání poradce odpovídá klientovi na jeho dotazy a jednotlivé části navrhovaného řešení jsou představeny do nejmenšího detailu. Po konečném odsouhlasení navrhovaného řešení klientem, je společně s poradcem sestaven časový harmonogram pro realizaci finančního plánu.

Realizace finančního plánu – spočívá v administrativní přípravě všech potřebných smluvních dokumentů a komunikace s finančními institucemi. Tato fáze může trvat i několik týdnů, protože finanční instituce se řídí různými lhůtami a ne vše je možné realizovat na počkání. Veškerou tuto agendu zajišťuje finanční poradce tak, aby klient měl se vším co nejméně práce. Samozřejmě jsou úkony, kde spolupráce klienta je nezbytná. Klient může vše vyřešit přímo s poradcem v jeho kanceláři a nebo v bance za asistence finančního poradce.

Servis – je o dlouhodobé spolupráci finančního poradce s klientem. Sebelepší finanční plán je platný pouze do okamžiku prvních změn. Může se stát, že se změní priority klienta, změní se výdaje, příjmy narodí se potomek atp. Také se může změnit situace na finančním trhu vlivem změněné legislativy, vývojem ekonomiky. Všechny tyto události mohou být impulsem k zamyšlení a k diskuzi se svým finančním poradcem. Správně sestavený finanční plán umožňuje dostatečnou flexibilitu a možnost reakce na novou situaci v budoucnu.

Sedli byste za volant bez řidičského průkazu? Asi ne. A nejenom kvůli možnému konfliktu s policií. Řídit auto se musí umět. Jinak je to nebezpečné. Pustili byste se do projektování domu, aniž byste měli náležitou kvalifikaci? Stěží. Nejenže by takový dům neprošel kolaudací, ale pravděpodobně byste se báli, že vám jednou spadne na hlavu. Nikdo nechce riskovat něco takového. Tak bychom mohli pokračovat dále. Vstoupili byste do manželství, aniž byste věděli, že s čápem, který údajně nosí děti, je to ve skutečnosti úplně jinak? Těžko se dnes najde někdo podobně neinformovaný. Představa, že dnes někdo nezná základní biologická fakta, je úplně absurdní. Přesto se dnes najdou lidé – nikoli jedinci, ale celé široké vrstvy lidí, kterým chybí základní orientace v oblasti financí. Základní termíny a vztahy, které se týkají domácích financí, zůstávají pro statisíce, ne-li miliony lidí utajené nebo aspoň nejasné. Důsledek? Lidé přicházejí o peníze. Špatně se pojišťují, berou si zbytečně drahé úvěry, chybně investují, nalétávají finančním podvodníkům (Pavel Kohout, předmluva ke knize Jak ovládnout své peníze).

Finanční plán

Finanční plán je klíčový dokument pro úspěšnou a dlouhodobou správu osobních financí. K sestavení finančního plánu jsou použity informace získané při Analýze (1-3 schůzky za účelem sestavení zadání pro vypracování finančního plánu a předání podkladů). Rozsah finančního plánu je z pravidla 80-120 stran (ukázka plánu) a dle dohody s klientem může zahrnovat tyto oblasti:

 • Cash Flow – rozbor výdajů a příjmů domácnosti, vyhodnocení základních ukazatelů jako jsou aktiva, pasiva, nezbytné a zbytné výdaje, zadluženost…
 • Analýza rizik – rozbor rizik ohrožující finanční stabilitu domácnosti včetně podrobného komentáře, na základě rozhovoru s klientem jsou definována nejzávažnější rizika (nemoc, úraz, smrt, ztráta zaměstnání, změna legislativy, podnikatelská rizika …)
 • Audit portfolia – posouzení již uzavřených smluv na finančním trhu, vyhodnocení jejich účelovosti, doplnění chybějících informací, vyčíslení všech poplatků spojených s využíváním smluv, upozornění na rizika spojená s nastavením portfolia
 • Plán na financování nemovitosti – rozbor možností, jak nejlépe financovat výdaje spojené s bydlením (koupě, rekonstrukce, výstavba, refinancování…)
 • Plán na zajištění rizik – GAP analýza situace klienta, vyčíslení propadu v příjmu z důvodu různých příčin, následné vyhodnocení výše nezajištěných rizik a návrh řešení pro jejich eliminaci, rozbor poskytovaných sociálních dávek,
 • Plán na zabezpečení renty – komplexní rozbor situace klienta a návrh řešení, jaká aktiva využít pro sestavení portfolia určeného k zajištění důstojného stáří
 • Investiční a spořící plán – plán tvorby rezerv (pohotovostní, střednědobá, dlouhodobá) včetně strategické a technické alokace
 • Doporučené portfolio – návrh doporučených kroků na finančním trhu včetně podrobného komentáře
 • Společnosti v portfoliu – seznam a charakteristika společností zařazených v navrhovaném portfoliu
 • Přílohy a kalkulace – podklady k výpočtům a modelacím sloužících k sestavení finančního plánu
 • Časová osa – graficky znázorněné nejdůležitější milníky v životě klienta  a na finančním trhu
 • Doporučené kroky – návrh jednotlivých etap realizace doporučených kroků dle finančního plánu
 • Základní informace o poradci a poradenské kanceláře

FP1FP4FP2FP5

 

Analýza rizik

Dlouhodobou finanční stabilitu domácího rozpočtu lze zajistit pouze v případě, že také myslíme na nenadálé situace, které by nás mohly překvapit. Většinu těchto rizik, které každý den podstupujeme, je možné pojmenovat, definovat, vyčíslit. Současně lze specifikovat, jakou důležitost pro nás jednotlivá rizika představují a jak se můžeme na ně připravit. Téměř vždy, lze tyto rizika vyčíslit v penězích. Pokud je výše rizik vyčíslena a víme jaká aktiva jsou k dispozici k jejich eliminaci, lze také vyčíslit skutečné riziko, které nás ohrožuje. Mezi nejčastěji řešené oblasti rizik patří následující:

Změna zdravotního stavu – velice široká oblast rizik ohrožující finanční stabilitu domácnosti. Pomocí statistiky lze vyjádřit pravděpodobnosti jednotlivých příčin a jejich význam pro konkrétní osobu a domácnost. Návrh řešení této oblasti patří mezi nejnáročnější a nejdůležitější části finančního plánu.

Ztráta příjmu – o příjem nebo jeho část lze přijít z různých příčin. Vždy záleží na charakteru našeho příjmu a na tom, jakým způsobem lze příjem ovlivnit. Individuálně sestavený rizikový plán může eliminovat negativní dopady takové události.

Změna legislativy – mnohdy znamená finanční ztráty. Změna zákonů se může dotknout portfolia na finančním trhu. V poslední době jsme svědky změn v oblasti stavebního spoření, penzijních produktů, pojištění … Dále  může legislativa ovlivnit podmínky pro podnikání. I na tyto změny se lze částečně připravit.

Majetkový podíl ve společnosti – znamená velkou odpovědnost, svobodu, možnosti velkého zisku, ale také riziko spojené se špatnými hospodářskými výsledky nebo s ukončením činnosti.

Pronájem nemovitostí – na jednu stranu pasivní příjem, na druhou stranu riziko nákladů spojených s opravami a modernizací. V neposlední řadě rizika spojená se samotným nájemníkem.

 

Ochrana příjmů

Stabilní příjem je základem pro dlouhodobě úspěšné hospodaření a plánování výdajů. Bez příjmu to zkrátka nejde. Podrobným rozborem klientovi situace budou vyhodnoceny nejzávažnější rizika ohrožující dlouhodobě stálý příjem domácnosti. Mezi nejčastěji řešené události ovlivňující příjem domácnosti patří:

Invalidita – riziko, které z dlouhodobého hlediska nejvíce ovlivňuje dopad na domácí rozpočet. To riziko je dokonce pravděpodobnější než úmrtí. V závislosti na situaci klienta je navrženo řešení pro eliminaci tohoto rizika.

Úmrtí – emočně velice nepříjemná událost pro všechny pozůstalé. Z finančního hlediska se ne vždy musí jednat o katastrofu. Podrobně zpracovaný plán zahrnující také propočet sociálních dávek, je zárukou zajištění finanční stability domácnosti v jakémkoliv okamžiku.

Pracovní neschopnost – riziko mající bezprostřední dopad na příjem domácnosti. Samotná pracovní neschopnost ještě neznamená ohrožení finanční stability. Díky individuálnímu posouzení situace lze najít řešení i pro toto riziko.

Ztráta zaměstnání – je vždy nepříjemná. Ještě složitější je situace, pokud má tato událost dopad na životní standard domácnosti. Vodným způsobem lze toto riziko eliminovat. Pro více informací nás kontaktujte.

Rizik, která podstupujeme, bývá zpravidla mnoho. Naštěstí existuje možnost, jak se proti těmto rizikům zabezpečit, a tou je sjednání správného pojištění. Před každým sjednáním pojištění je ovšem nutné zvážit skutečnou potřebu takového pojištění a jeho finanční únosnost… Při stanovení výše pojistných částek vycházíme z faktorů, které je ovlivňují. Zejména v oblasti životních rizik je s výší pojistných částek spjat časový horizont, po který potřebujeme daná rizika zajistit. Čím déle, tím je obvykle pojistná částka vyšší. Doba nutnosti pojištění může být v řádu dnů, měsíců až let. Vždy záleží na naší životní a majetkové situaci, na našem zdravotním stavu a na našem aktuálním věku. Délku pojištění mohou ovlivnit závazky, které zaniknou v různých časových intervalech. Hypotéka bude jednoho dne splacená, děti se nám jednou odstěhují z domu atp. (Lukáš Urbánek, kniha Jak ovládnout své finance, kapitola 7.).

Bydlení

Financování bydlení patří dlouhodobě mezi nejnáročnější disciplíny finančního plánování. Jednak proto, že se vždy jedná o nemalé finanční částky a jednak proto, že je zde velké množství proměnných, které ovlivňují konečný výsledek. Každý klient dostane podrobný rozbor své situace a návrh řešení zahrnující použití vlastních případně cizích zdrojů (úvěr).

Pokud je klientovi doporučeno řešení zahrnující také úvěr v bance, dostane klient od poradce všechny potřebné informace. Je důležité, aby byl klient seznámen se všemi parametry uvažovaného úvěru, se souvisejícími riziky a náklady a v konečné řadě také s postupem vyřízení úvěru a s časovým harmonogramem. O kvalitách poskytovaných služeb v této oblasti se již přesvědčilo více jak 150 klientů (reference). Mezi nejčastěji řešené záměry patří:

Koupě bytu – poradenská kancelář poskytuje své služby již ve fázi příprav. Čas jsou peníze a v případě koupě nemovitosti to platí dvojnásob. Ve spolupráci s dalšími odborníky zajišťuje VIP Consulting Office komplexní poradenství od samotné přípravy na koupi až po samotnou koupi.

Koupě domu – jak u koupě bytu, tak i zde je k dispozici komplexní služba.obrazek

Rekonstrukce – dle individuálních požadavků je vybrána vhodná strategie pro financování. V případě úvěru je doporučena instituce odpovídající požadavkům klienta. V předstihu jsou řešeny podmínky pro schválení úvěru a jeho čerpání.

Kombinace více záměrů – nejsložitější postupy při vyřizování úvěru pro financování těchto záměrů. Díky dlouhodobým zkušenostem a vyjednávací pozici v bankách lze vyjednat individuální podmínky, které zajistí komfortní řešení pro každou situaci.

Klientům naší poradenské kanceláře nabízíme řadu doplňkových služeb, které zajišťují komplexnost poskytovaného servisu. Tyto nadstandardní služby oceňují zejména kupující nemovitosti pomocí hypotečního úvěru. Klienti mají k dispozici asistenci při jednání s realitní kanceláří, základní právní servis, posouzení kupní ceny a technického stavu nemovitosti. O podmínkách poskytovaných služeb se více dozvíte zde.

Optimalizace portfolia

Připadá Vám, že za své finanční portfolio platíte příliš nebo si nejste jisti kvalitou využívaných finančních produktů? Pak je tato služba určena právě Vám. Při podrobném posouzení finančního portfolia a provedením analýzy jsou navrhnuty opatření vedoucí ke snížení nákladů či zkvalitnění služeb. Mezi nejčastěji řešené oblasti patří:

Refinancování úvěrů – před koncem fixace úrokové sazby bude ve spolupráci s klientem navrhnuta strategie pro další období. Potom formou konkurenčních nabídek bude dosaženo optimálního výsledku.

Konsolidace úvěrů – optimalizace úvěrového portfolia spotřebitelských úvěrů a kreditních karet. Individuálně sestavené řešení vedoucí ke snížení měsíčních splátek a stabilizaci domácího rozpočtu. Podmínkou úspěchu je řešení celé situace včas.

Investiční portfolio – na základě vyplněného investičního dotazníku, podrobného auditu a finanční analýzy je navrhnuta další strategie pro správu aktiv. V závislosti na situaci může být doporučeno realokovat a diverzifikovat stávající portfolio tak, aby více odpovídalo představám klienta. VIP Consulting Office poskytuje službu investičního poradenství, která je pro klienta zárukou individuálnějšího přístupu oproti bance.

Portfolio pojistných smluv – velmi často se stává, že nastavené pojistné krytí neodpovídá situaci klienta. Klient má pojištěné rizika, která ho finančně neohrožují a naopak nemá zajištěné rizika mající významný dopad na domácí rozpočet. Pomocí finanční analýzy a auditu pojistných smluv je navrženo řešení vedoucí ke zvýšení stability domácnosti v případě nenadálých událostí.

Bankovní služby – podrobným rozborem poplatků souvisejících s vedením bankovních účtů klienta je navrhnuto řešení pro získání výhodnějších podmínek. I pomocí malých úspor lze za dlouhou dobu získat velké peníze.

Tvorba rezerv, spoření a investice

Dostupné rezervy ve správné výši jsou zárukou dlouhodobé finanční stability. Ne vždy je jednoduché si rezervy vytvořit, udržet je nebo je dobře spravovat. Důkladná analýza, rozbor výdajů a příjmů jsou předpokladem pro správné nastavení rezerv. Pro stabilizaci domácího rozpočtu je pohotovostní rezerva a potom střednědobá s dlouhodobou rezervou.

Pohotovostní rezerva – na základě podrobného rozboru cash flow a vyhodnocení rizik je navržena výše této rezervy. Zároveň je stanoven plán pro její dlouhodobé udržení a správu.

Střednědobá rezerva – rezerva určená pro plánované výdaje (příprava na nákup nemovitosti, nové auto, rekonstrukce atp.) v období 2 – 6 let. Nižší likvidita rezervy s možností vyššího zhodnocení. V případě potřeby je tato rezerva určena k posílení pohotovostní rezervy.

Dlouhodobá rezerva – správa a vytváření rezervy pro cíle vzdálené 6 a více let. Mezi nejčastější cíle v tomto horizontu patří příprava na zajištění studia dětí a příprava na penzi. Pro dostatečně flexibilní nastavení finančního plánu je kladen důraz na variabilitu portfolia rezerv.

Penze, renta, důstojné stáří

Cílem penzijního plánu je předat klientovi informace v ucelené podobě, aby si mohl lépe představit jaké jsou jeho vyhlídky do budoucnosti. Dozví se, jak je již dnes na postproduktivní věk připraven a co je potřeba udělat pro to, aby se jeho vyhlídky zlepšily. Penzijní plán zahrnuje komplexní pohled na danou problematiku a zahrnuje řešení v kombinaci nejrůznějších aktiv. Důvodů, proč se v rámci svého plánování věnovat období, kdy už nebude člověk vydělávat je hned několik.

Demografická situace – už dnes přesně víme, kolik lidí v budoucnu bude odcházet do penze a kolik lidí bude v produktivním věku. Všichni se již narodili. Dnes je situace taková, že poměr lidí v produktivním věku a lidí v penzi je 2:1. Dva pracující občané s průměrnou mzdou tedy odvedou měsíčně na sociálním pojištění celkem 13 000 Kč (2x 6 500 Kč) a jeden průměrný starobní důchodce má důchod ve výši cca 10 500 Kč. Další peníze odvedené do státního sociálního systému jsou určeny na výplatu jiných důchodů (invalidní, vdovský, sirotčí), které tvoří cca 25 % všech nákladů na důchody. Je tedy jasné, že pokud se bude sbližovat poměr pracujících a penzistů k 1:1, stát nebude mít peníze na výplatu státního důchodu ve stejné výši jako dnes. Že tato situace nastane je jisté. Otázkou je, jestli to bude v roce 2045 nebo 2050, ale to z pohledu problematiky je zenedbatelná odchylka.

Skrytý penzijní dluh – příjmy do státního důchodového systému při současném nastavení vyplácených důchodů jsou dlouhodobě poddimenzované a bude muset být řešena otázka, jak se s tímto závazkem vyrovnat. Jednou z možností je prodloužení věku odchodu do důchodu, navýšit odvody, snížit důchody. Další možností je převést do penzijního systému jiné daně.

Valorizace důchodů – dlouhodobě se valorizace důchodů opožďuje za růstem mezd. Nůžky mezi průměrnou mzdou a průměrným důchodem se neustále rozevírají. Valorizace důchodů je velice politické téma a z minulosti máme zkušenosti, že se parametry valorizace velice často upravují.

Ochrana majetku

O dlouhodobě budovaný majetek lze přijít během okamžiku. Někdy se může jednat o majetek získávaný po generace, který může být dlouhodobým zdrojem pasivního příjmu. Pomocí podrobné analýzy získá klient ucelený přehled o rizicích, které podstupuje. Ve finančním plánu dostane návrh řešení, jak tyto rizika zajistit.

Odpovědnost za újmu třetím osobám  je se změnou občanského zákoníku velice aktuální téma. Odškodnění třetí osoby může být velice nákladná záležitost se značným dopadem na finanční situaci domácnosti.

Pokud si myslíte, že je důležité se na tyto případné rizika připravit, neváhejte nás požádat o návrh řešení. Rádi Vám pomůžeme.

Zeptejte se nás, rádi Vám odpovíme…

Sjednejte si schůzku s našimi poradci…

Kontaktujte nás

Pokud si chcete sjednat schůzku, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte a napište nám.