Novinky a komentáře

Úvod / Finance / Jak bezpečně financovat pořízení vlastní fotovoltaické elektrárny

Jak bezpečně financovat pořízení vlastní fotovoltaické elektrárny

V poslední době se s touto problematikou setkáváme u řady našich klientů, kteří si plánují na svůj dům pořídit fotovoltaické panely a mít vlastní malou elektrárnu. A není se čemu divit. V době, kdy nám rostou ceny energií před očima, je to logický a pochopitelný krok, který může výrazným způsobem ovlivnit náklady spojené s provozem domu. Jsme odborníky na osobní finance, tak od nás prosím nečekejte, že vám spočítáme úspory takového řešení a návratnost vaší investice. Můžeme ale poradit nebo Vás alespoň inspirovat, jak bezpečně takovou investici provést z pohledu domácího rozpočtu.

Pokud jste se tedy rozhodli, že vám fotovoltaika z jakéhokoliv důvodu dává smysl a bylo by vhodné ji mít, bude následovat otázka, jak celou investici zaplatit. Jaké peníze použít, aby se jednalo o bezpečné a co nejlevnější řešení. Možností máme hned několik a jejich kombinací lze dosáhnout téměř individuálního řešení pro všechny případy.

Na co bychom neměli nikdy zapomínat?

V každém případě je dobré za každých okolností udržet v domácím rozpočtu základní pohotovostní rezervu ve výši 3 – 6násobku měsíčních výdajů. Tato rezerva je určená pro nečekané výdaje a situace, nikoliv pro plánované investiční akce.

Tuto rezervu je důležité si ponechat i za předpokladu, že plánujeme využití nejrůznějších dotačních programů, které mohou naše náklady výrazně snížit. Nejdříve je nutné všechny náklady zaplatit a až následně může být vyplacena dotace. Ale také nemusí. Jsou známy i případy, kdy se něco nepodařilo a na vyplacení dotace nevznikl nárok. Proto je vhodné brát dotaci jako příjemný bonus, pokusit se udělat maximum pro to, aby dotace byla získána, ale také počítat s variantou, že to neklapne.

Financování z vlastních úspor

Máme-li dostatek rezerv na pořízení vlastní elektrárny, nemusíme řešit žádné financování a zdržovat se vyřizováním úvěru v bance. Dostatečné úspory poznáme tak, že i po zaplacení elektrárny nám zůstane dostatečná finanční rezerva ve výši 3 – 6násobku měsíčních výdajů. Následné vyplacení dotace nám naše rezervy ještě navýší.

Z pohledu ceny peněz, současné výše inflace a výši úrokových sazeb, by čistě z finančního hlediska dávalo smysl si peníze raději půjčit. Tohle řešení není ovšem příjemné každému, a i pocit klidného spaní je potřeba vzít v úvahu.

Chybou by ovšem bylo, pořídit si z vlastních rezerv fotovoltaiku a následně si půjčit peníze na auto. Takový úvěr bude totiž realizován za výrazně horších podmínek než úvěr použitý na investice do bydlení. Naše rozhodnutí bychom tedy měli vyhodnotit komplexně a vzít do úvahy co nejvíce faktorů.

Financování úvěrem se stavebního spoření

Jsme-li v situaci, kdy potřebujeme získat prostředky na financování elektrárny formou úvěru, může být úvěr ze stavebního spoření rychle dostupným řešením. Výhodou tohoto řešení je snadná dostupnost, bez podmínky zajištění nemovitostí, a dlouhá splatnost, která dovoluje měsíční náklady snížit na minimum. Dokonce se ani nemusíme bát mimořádných splátek, pokud bychom chtěli vyplacenou dotaci použít tímto způsobem. Jediným kritériem je naše bonita a schopnost takový úvěr získat.

Obecně lze doporučit u jakéhokoliv úvěru co nejdelší splatnost, která sice znamená v součtu vyšší náklady spojené se zaplacenými úroky, ale zároveň se jedná o nejvíce bezpečné řešení z pohledu domácího rozpočtu. Celkovou bilanci a nákladovost takového řešení lze ovlivnit formou mimořádných splátek. Již samotné vyplacení dotace výrazným způsobem naše náklady sníží.

Financování hypotečním úvěrem

Hypoteční úvěr je jedním z řešení, které připadá v úvahu. S ohledem na požadavky zajištění nemovitostí je potřeba vzít do úvahy také náklady spojené s jeho vyřízením. Banka bude vyžadovat vyhotovit odhad nemovitosti za cca 6 000 Kč a následně bude chtít zapsat zástavní právo na Katastru nemovitostí, které je spojeno s poplatkem 2 000 Kč. Pravděpodobně se tedy bude jednat o nákladnější řešení než u stavebního spoření, ale to neznamená, že by se jednalo o slepou uličku. Mohou nastat situace, kdy to bude výhodné.

Tip pro Vás!
Pokud jste si již pořídili fotovoltaickou elektrárnu, nezapomeňte si aktualizovat pojištění nemovitosti. Hodnota nemovitosti se zvýšila a zároveň přibylo nové zařízení, které by mělo být v pojištění zahrnuto.
Doporučujeme aktualizaci pojistné smlouvy provádět minimálně jednou za 5 let a ideálně každé dva roky. Jedině tak se vyhnete riziku podpojištění a následnému krácení pojistného plnění ze strany pojišťovny.

Máme-li stávající hypotéku, u které bude končit fixace úrokové sazby a budeme si chtít vyjednat co nejlepší podmínky pro další období hypotéky, je zde reálná šance, že nám jiná banka nabídne lepší podmínky a my budeme hypotéku refinancovat. Cílem by mělo být vždy vyjednat co nejlepší podmínky ve stávající bance, ale z praxe víme, že banky nemají vždy zájem nabídnout klientovi lepší podmínky. A i přes náklady spojené s refinancováním úvěru se může jednat o výhodné řešení.  V takovém případě navýšení hypotéky o náklady spojené s realizací fotovoltaiky je pouze drobná komplikace.

Další případ může nastat, pokud potřebujeme vyřešit více výdajů současně nebo provést konsolidaci ostatních závazků, které se během posledních let vyskytly. Zde je potřeba postupovat velice pečlivě a velmi podrobně vyhodnotit rizika a přínosy takového řešení. I přes to, že se nemusí jednat o klasické vytloukání klínu klínem, je nutné mít pod kontrolou celkovou zadluženost domácnosti. Případná konsolidace by měla být vždy spojená s jasným plánem a strategií, jak provádět mimořádné splátky a umořit dluhy dříve.

Poskytnutí hypotéky je podmíněno bonitou žadatelů a dostatečnou zástavou v podobě zastavované nemovitosti. Bonitu ovlivňují naše příjmy, výdaje a budoucí splátka hypotéky. Která může být s ohledem na současné úrokové sazby vyšší, než jsme byli zvyklí v minulosti. Je potřeba s tím počítat. U hodnoty zástavy by mělo být vše jednodušší. Při růstu cen v minulém období lze očekávat, že hodnota nemovitosti se výrazně zvýšila a bude dostačující pro případné navýšení úvěru o náklady spojené s elektrárnou.

Ani v případě hypoték se nemusíme bát mimořádných splátek. Buď si banky účtují minimální poplatek ve výši okolo 1 000 Kč nebo můžeme provést mimořádnou splátku až do výše 25 % z výše poskytnutého úvěru ke každému výročí podpisu úvěrové smlouvy.

Financování spotřebitelským úvěrem

Bude se jednat pravděpodobně o nejrychleji a nejsnadněji vyřízený úvěr, ale také o nejdražší možný. O této variantě bychom tedy neměli příliš uvažovat a raději se jí vyhnout. Kombinace vyšších úroků než u úvěrů na bydlení a kratší doba splatnosti bude znamenat příliš velké zatížení domácího rozpočtu. Z pohledu bezpečnosti se tedy nebude jednat o bezpečné řešení.

Ale jak je tomu u všeho, každá mince má dvě strany. V případě, že by se jednalo pouze o krátkodobé řešení na překlenutí několika měsíců, lze použít samozřejmě i spotřebitelský úvěr. Měli bychom si být opravdu jistí, že peníze budeme mít k dispozici. Například z vypovězeného stavebního spoření, kde je výpovědní lhůta 3 měsíce.

Kombinace výše zmíněných postupů financování

Máte pocit, že vám výše uvedené varianty nevyhovují? Vůbec nic se neděje. Jednotlivé možnosti lze kombinovat a dosáhnout tak ideálního řešení. Pravděpodobně se bude jednat o kombinaci použití vlastních rezerv a úvěru na bydlení. Možností je téměř neomezené množství a je z čeho vybírat. Pokud byste si nebyli jistí, je možné se obrátit na finančního poradce, který vám pomůže jednotlivé možnosti vyhodnotit a navrhne individuální řešení pro vaši situaci a požadavky.

Líbil se vám tento příspěvek? Doporučte jej svým přátelům.
Lukáš Urbánek
Jeden z prvních držitelů prestižního certifikátu European Financial Planner - EFP v rámci ČR. Dlouhodobě se věnuje finančnímu poradenství a se svými klienty spolupracuje již od roku 1999. Ve své kanceláři se zaměřuje především na komplexní finanční poradenství, to znamená, že klientům sestavuje Finanční plán, který je návodem na to, jak si nejlépe pořídit nové bydlení, jak najít rezervy v domácím rozpočtu a vytvářet si rezervy, jak se vyhnout propadu životní úrovně v případě nenadálých situací či odchodu do penze, jak efektivně a bezpečně investovat... Více
Další příspěvky
Kontaktujte nás

Pokud si chcete sjednat schůzku, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte a napište nám.