Novinky a komentáře

Úvod / Finance / Čas jsou peníze. U rozhodování v oblasti financí to platí dvojnásob.

Čas jsou peníze. U rozhodování v oblasti financí to platí dvojnásob.

Stejně vysoký stupeň vzdělání v oboru finančního poradenství má u nás jen 28 dalších odborníků. Pokud vám není lhostejná vaše finanční situace, záleží vám na vaší budoucnosti, nechte si od něj poradit. Lukáš Urbánek působí v oboru již od roku 1999 a patří mezi TOP 29 poradců z České republiky, kteří radí klientům, jak efektivně spravovat a rozšiřovat své rezervy, jakou zvolit strategii při financování bydlení nebo jak nejlépe ochránit příjem své domácnosti. Dokáže vždy vybrat to správné řešení, ze kterého klient profituje!

Proč jste si vybral obor finančního poradenství?

Do oboru financí jsem vstoupil v létě roku 1999 a to jednoznačně s vidinou „lehké brigády“. V té době bylo zapotřebí, aby si všichni řidiči sjednali povinné ručení, které museli mít k 1. 1. 2000. A cca 200 Kč za sjednanou smlouvu bylo pro mě, devatenáctiletého studenta dostatečně motivační. Samozřejmě z dnešního pohledu se nejednalo o žádné poradenství, ale obyčejný prodej pojištění.

Vysokou školu jsem začal studovat v témže roce a v té době nic nenasvědčovalo tomu, že bych se finančnímu poradenství mohl někdy věnovat profesionálně. Výběr vysoké školy byl podřízen vrcholovému sportu, plavání.

Po ukončení studia jsem do roku 2008 pracoval jako projektant bazénové technologie a k tomu jsem byl finanční poradce.  V té době pracovala ve firmě řada odborníků ve věku těsně před odchodem do důchodu, kteří byli nespokojeni s pracovním prostředím a se svým finančním ohodnocením. Já jsem věděl, že takhle rozhodně skončit nechci.

Jak pokračovala vaše kariéra?

Neustále jsem se posouval profesně v oboru poradenství a získával pozitivní zpětnou vazbu od klientů, kterým jsem pomohl vyřešit nějakou tu finanční záležitost. Zlomový okamžik nastal na jaře 2007, kdy jsem si přečetl o prvním klientském centru otevřeném v Brně. Do té doby totiž bylo standardem chodit za klienty domů. Mně se ale myšlenka kanceláře přístupné z ulice velice zamlouvala. Připadalo mi to více profesionální.  V podstatě hned jsem začal přemýšlet nad tím, jak podobnou kancelář realizovat ve Zlíně. Takže jsem vybral úspory na stavebku a vzal si úvěr, abych mohl na podzim 2007 otevřít první klientské centrum ve Zlíně.

Jak je pro vás důležité profesní vzdělávání?

Vzdělání je naprosto klíčové. Pokud chcete být odborníkem ve svém oboru, nic jiného vám nezbývá než na sobě neustále pracovat, vyhledávat informace, vzdělávat se, potkávat se s kolegy z oboru a konzultovat jednotlivé oblasti. Samozřejmě musí být člověk do svého vzdělání ochoten také investovat nemalé finanční prostředky a čas. A to je myslím také rozdíl mezi profesionály a hobby poradci.

U mě prvním větším posunem v mé kariéře bylo zahájení spolupráce se společností Partners na jaře roku 2008. V té době jsem byl v oboru papírově už 9 let, ale až od tohoto okamžiku se dá hovořit o opravdovém poradenství. Nejenže měli v té době poradci již komplexní portfolio finančních nástrojů, ale také bylo více možností se vzdělávat v oboru a poskytovat klientům profesionální poradenství.

Dalším zlomovým okamžikem bylo mé rozhodnutí zahájit v roce 2010 přípravný kurz pro získání certifikátu EuropeanFinancialAdvisor. V prosinci 2011 jsem se stal jedním z 18 poradců v ČR s certifikátem EFA. Poprvé jsem získal oficiální a nezávislé vzdělání pro obor, kterému jsem se chtěl věnovat.

V roce 2017 se naskytla příležitost přihlásit se do následného vzdělávání k získání certifikátu EuropeanFinancialPlanner. Po téměř roce jsem se v listopadu 2018 stal jedním z 20 prvních držitelů tohoto mezinárodního certifikátu. Tento certifikát mohou přitom získat pouze držitelé EFA (v roce 2019 cca 270 poradců v ČR) s nejméně tříletou praxí.

Další mé vzdělání souvisí s certifikáty od ČNB. Pokud chce poradce poskytovat komplexní služby svým klientům, musí absolvovat pro každou oblast odbornou zkoušku.

Takže musí mít certifikaci pro oblast penzí, pojištění, investic, úvěrů.

Nad rámec toho všeho jsem si udělal ještě zkoušku pro obchodníky s cennými papíry, protože v oblasti investic vidím budoucnost finančního poradenství.

Jak velký máte tým lidí a o kolik klientů se momentálně staráte?

V současné době jsem vedoucím poradenské kanceláře VIP Consulting Office ve Zlíně. Tuto kancelář si mohou pod hlavičkou Partners otevřít pouze ti nejzkušenější poradci s certifikátem EFA. Cílem kanceláře je poskytovat top službu pro top klienty. V našem podání to zatím znamená, že se věnujeme všem našim dlouholetým klientům, kterých je cca 300. Poskytovat následný servis takové skupině klientů, ale nelze bez další pomoci. Proto mám v kanceláři ještě další dva koncipienty a jednu asistentku.

Myslíte, že by se dala v řádech vyčíslit suma peněz, kterou vaší klienti získali díky vašim radám?

Spolupráce poradce a klienta je běh na dlouhou trať a ne vždy se očekávaný a měřitelný výsledek dostaví hned. Klient z naší spolupráce může profitovat hned několika způsoby. Ne vždy se jedná přímo o peněžní prospěch. Někdy je to jenom o tom, že se nám podaří klientovi vyřídit hypotéku na koupi bytu, protože v jiných šesti bankách nechtěli úvěr poskytnout a nám se to povedlo. Finanční prospěch z naší spolupráce mají klienti formou úspory na poplatcích (díky levnějším produktům nebo poskytovaným slevám), formou nižších splátek u úvěrů, protože dokážeme vyjednat lepší úrokovou sazbu a v neposlední řadě díky vyšším výnosům u svých investic. Aktuálně tedy můžeme hovořit o dosažených úsporách v řádech statisíců korun a pokud bychom si počkali ještě dalších 20 let, bude se jednat o úspory resp. vyšší příjmy v řádech desítek miliónů korun na základě doporučené změny investiční strategie.Dalším profitem pro klienty je pojistné plnění od pojišťoven. V této oblasti se nám již několikrát potvrdilo, že komplexní služba a individuální přístup ke každému klientovi je to správné. Po tom, co se stane klient invalidním, vážně onemocní nebo umře, je alespoň určitou satisfakcí, když pojišťovna vyplatí statisíce až miliony korun. A největším úspěchem je, když je to až po doporučení poradce na provedení úprav v pojištění klienta, kde mnohdy před zahájením spolupráce ani taková rizika nebyla ošetřena. Zde je tedy skóre 7,1 mil. Kč za posledních 10 let pro mé klienty.

Jaké úkoly řešíte nejčastěji?

Cílem u všech klientů je vykročit správným směrem k zajištění finanční svobody. To znamená, že pomocí vhodných aktiv budujeme krůček po krůčku pasivní příjem, který zajistí dlouhodobou stabilizaci domácího rozpočtu a pomůže s u držením, případně navýšením životní úrovně v budoucnu.

Proces spolupráce s klienty je potom pořád stejný a u všech klientů jednotný bez ohledu na to, s jakým požadavkem přišli.

Nejdříve s klientem uděláme podrobnou analýzu jeho současné situace. Zajímá nás, jak vypadá finanční bilance, jak a na čem jsou závislé příjmy domácnosti, jak jsou postaveny výdaje v domácím rozpočtu a co ohrožuje jeho stabilitu, jak je to s majetkovou situací klienta, v jaké životní situaci je, jaké kroky a proč již klient realizoval na finančním trhu a jaká jsou jeho očekávání. A v neposlední řadě nás zajímá, jak ideálně by měly finance u klienta pracovat a jaké cíle a přání si chce splnit. A pokud k nám již klient přichází s nějakým konkrétním požadavkem, tak se mu věnujeme samozřejmě prioritně. Nejčastěji s klienty řešíme financování bydlení, zajištění rizik, přípravu na penzi a ochranu kapitálu před inflací. První fáze naší spolupráce zabere zpravidla jednu až dvě schůzky. Poté, co máme s klientem upřesněné zadání, vypracujeme klientovi finanční plán.

Co je finanční plán?

Mapa pro finanční oblasti našeho života. Jeho součástí je podrobný audit stávajícího portfolia, komentář k finanční situaci klienta, rozbor rizik, návrh řešení vedoucích ke splnění plánovaných cílů a finanční svobody. Celkem je to cca 100 stran obrázků a textu. Není to zrovna málo, ale z našeho pohledu se jedná o nezbytně nutnou formu. Málokdo si totiž uvědomuje, že i drobné úpravy ve finančním chování mohou mít z dlouhodobého hlediska výrazný dopad na budoucí finanční situaci.

Po představení finančního plánu klientovi následuje zpravidla ještě další schůzka, kde si ještě upřesníme detaily, případně zodpovíme dotazy našich klientů a domluvíme se na dalších krocích. Tuhle fázi mnozí klienti velmi oceňují. Pocit, že je nikdo do ničeho nenutí a že si sami mohou zvolit tempo prováděných kroků, je pro ně osvobozující.

Následuje realizace doporučených kroků a poskytování dlouhodobého servisu. To znamená, že společně s klienty reagujeme na změny, které nastaly na finančním trhu obecně nebo na změny u klienta. Smyslem dlouhodobé spolupráce je, aby v každém okamžiku naší spolupráce měl klient maximálně efektivní finanční portfolio, nepřicházel nikde o peníze, měl dostatečné a likvidní rezervy a nepodstupoval zbytečně příliš velké riziko.

Kde dnes dělají běžní lidé největší chybu co se týká investicí, spoření, zkrátka manipulace s penězi, které si vydělají?

Asi největší chybou je příliš velký konzervativní přístup k úsporám a k jejich vytváření. Jsme zkrátka národ závislý na státních příspěvcích u stavebního spoření a u penzijních produktů. Velice často slýchávám od klientů, že jsou konzervativní a že nechtějí přijít o peníze. Samozřejmě nikdo nechce ztratit peníze, ale málokdo si uvědomuje, že je tady inflace na úrovni 2,5 %, která za 20 let sníží naše úspory o 39 % a za 30 let o 53 %. Takže na začátku naší spolupráce je hlavním úkolem změnit přístup k rezervám. Rozložit je v čase a dle plánovaného použití. Pohotovostní rezerva a krátkodobé rezervy jsou v konzervativních finančních nástrojích a klidně i ve stavebku, ale na dlouhou dobu 10, 15 a více let už nastavujeme dynamickou strategii s potenciálem inflaci překonat. Zde už používáme hlavně investiční nástroje, které zajišťují dostatečnou likviditu portfolia, ale zároveň s řízeným rizikem dovolují dosahovat výnosu nad úrovní inflace.

Další velkou chybou je špatná strategie financování bydlení. Řada klientů se snaží nastavit vše podle současné situace a nepočítají s žádnou proměnou typu nižší příjem, přírůstek do rodiny, vyšší náklady na rekonstrukci, zvýšení úrokových sazeb atp. Zde je potom hlavní vysvětlit klientům, že i jiné nastavení úvěru jim může zajistit nižší zaplacené úroky, ale že se taky může jednat o bezpečnější řešení.V oblasti ochrany příjmů mají klienti většinou pojištěné drobné úrazy a pobyty v nemocnici. Tato rizika jsou ovšem zanedbatelná z pohledu dopadu na finanční situaci domácnosti. Daleko důležitější rizika trvalé invalidity, pracovní neschopnosti, vážných nemocí a úmrtí klienti pojištěna nemají, nebo na nízké částky, které ale nic neřeší.

Co se finančního poradenství týká, je Zlínský kraj v něčem specifický, odlišný od zbytku České republiky?

Pravidelně se setkávám s kolegy z celé ČR a také z jiných společností a všichni řeší u svých klientů podobné záležitosti a setkávají se s podobnými předsudky, dogmaty atp. Jediné, co se mi podařilo vysledovat, tak to je rozdíl v přístupu finančních úřadů. Zvláště ve Zlíně mi připadá, že finanční úřad vyžaduje příliš mnoho podkladů k hypotékám a úvěrům na rekonstrukce a výstavby, aby si mohli odečíst zaplacené úroky od základu daně. Dnes už to vím, takže klienty na tuto situaci připravuji předem.

Jaká je vaše dnešní klientela, kdo se může stát Vašim klientem?

Klientem se může stát každý, kdo má zájem o komplexní řešení a spolupráci. Obecně nemám rád takové to škatulkování na bonitní klienty, prémiové klienty atp. Osobně jsem se potkal s řadou takových klientů, kteří měli rádoby takové služby ve své bance nebo u jiného poradce, ale ve finále se ukázalo, že se jedná pouze o dobře marketingově zabalené řešení, které ve skutečnosti není ničím lepším a výhodnějším, ale mnohdy dražším, protože za „dobrou“ věc je potřeba zaplatit.

Mými klienty jsou lidé nejrůznějších profesí, příjmové úrovně a společenského postavení. Ke všem přistupuji stejně a všem se snažím maximálně pomoci. Díky svým zkušenostem, svému vzdělání, spolupracujícím odborníkům z navazujících oborů a týmu kolegů z kanceláře jsem schopen poskytovat poradenství maminkám na rodičovské i majitelům firem.

Existuje v poradenství nějaký pomyslný vrchol, kterého lze dosáhnout?

Za určitý vrchol považuji to, že se na mě obrací lidé z oboru, že by se mnou chtěli spolupracovat. Je to stejné, jako když jste lékař a vyberete si jiného kolegu, kterému důvěřujete. Takže jsem velice hrdý na to, že mými klienty jsou i lidé z bank nebo jejich děti. V podstatě mými klienty jsou poradci v bankách, za kterými chodí běžní lidé.

Je Vámi poskytovaná služba v něčem nestandardní?

Nestandardní je určitě komplexní přístup a rozsah finančních plánů, které předáváme našim klientům. V oboru je obrovská konkurence, takže pravděpodobně vše, co děláme, už někde existuje a je k mání. V rámci regionu určitě patříme ke špičce v oblasti penzí, kdy dokážeme na základě výpisu z ČSSZ spočítat přesně všechny typy důchodů a na základě toho doporučit potřebná opatření k zajištění požadované životní úrovně i v důchodu. Tuhle službu oceňují klienti podnikatelé a nadprůměrně příjmoví klienti, u kterých je při odchodu do důchodu propad v příjmech obrovský.

Zvláštní kategorií je potom poradenství pro podnikatele a majitele firem ze segmentu SME. S těmito klienty se bavíme především o diverzifikaci rizik, o tom, jaké dohody mít se společníky, jak se připravit na předání či prodej firmy, jak si budovat menší závislost na firmě a menší závislost firmy na majiteli.

Kolik vaše služby stojí?

Samozřejmě všechno něco stojí a ani naše služby nejsou zdarma. První možností je poskytování tzv. provizního poradenství. Pro klienta to znamená, že neplatí nic přímo, ale naše odměna je závislá na uskutečněném transferu peněz od klienta v případě investic a ke klientovi v případě úvěrů. Přičemž s klienty realizujeme pouze kroky vedoucí ke splnění jejich cílů. Než realizujeme jakékoliv kroky, vždy tomu předchází dlouhá příprava a ve finále klienti ví o navrhovaném řešení vše a s tímto způsobem odměňování nemají problém. Víme ale, že tento způsob platby není vyhovující pro všechny, a tak nabízíme také možnost přímé úhrady za vypracovaní finančního plánu a poskytnuté konzultace.

Jsou služby finančních poradců dražší, než když si klient vše vyřídí sám?

Zpravidla by tomu nemělo tak být, ale existují samozřejmě výjimky. Cílem poradce je pomoci klientovi najít pro něj výhodné řešení a s tím souvisí i cena za realizaci jednotlivých kroků na finančním trhu. Stejně jako jinde, i ve financích platí velkoobchodní slevy. Některé slevy má poradce k dispozici automaticky, některé získá na základě svých zkušeností a vyjednávací pozice. Pro mě je potom důležité, že v průběhu spolupráce s klientem jsem konkurenceschopný i ve fázi realizace portfolia a klient nemá důvod jít jinam. V mnoha případech jsem potom schopen klientům nabídnout výhodnější podmínky, než finanční společnost sama o sobě.

Jaká máte ke svým klientům obecná doporučení?

Vytvářet si rezervy pro horší časy. Diverzifikovat a ošetřit rizika. Být konzervativní na krátký horizont a na dlouhý zvolit vždy dynamickou strategii.

Pracujete v oboru, který je velice důležitý, vnímáte, že ne všichni finanční poradci dělají svou práci poctivě?

V každém oboru se najdou ti, kteří nedělají svoji práci poctivě a v nejlepším zájmu svého zákazníka či klienta. A dřív nebo později se pravda vždy ukáže. Bohužel někdy až po finanční nebo jiné újmě. V oblasti finančního poradenství si ale myslím, že se situace postupně zlepšuje a trh se čistí a kultivuje. Velký vliv na to má ČNB a její zvyšující se požadavky na odbornost.

Mockrát jsem byl klientem požádán, abych mu asistoval při jednání v bance, stavební spořitelně nebo pojišťovně. A mockrát jsem následně slyšel, jak byli klienti rádi, že jsem s nimi na schůzku šel a že beze mě by se určitě nechali přemluvit a něco nevýhodného pro ně podepsali. Proto vždy a všem a hlavně mým novým klientům doporučuji, aby si informace vždy ověřovali, aby se klidně potkávali s jinými poradci, protože jedině tak budou vědět, jakou úroveň služby jim poskytuji já.

Pokud je na trhu přes 150 000 poradců, existuje nějaký postup, jak si vybrat toho správného?

Výběr je složitý a není to zrovna jednoduché. Naprostým základem by mělo být, že si klient dohledá co nejvíce informace o poradci. Mělo by se ale jednat o relevantní informace. Délku praxe si může ověřit přes živnostenský rejstřík, protože každý poradce je OSVČ. Přičemž 5 let považuji za minimální praxi, abych se vůbec na poradce obrátil. Odborné certifikace lze dohledat na stránkách ČNB a pokud nemá poradce všechny, tj. investice v režimu investičního poradenství, penze, úvěry, pojištění ani nemá smysl se s ním scházet. Důležité jsou také reference na poradce a nejlépe ověřené z vícero zdrojů. Většina špičkových poradců také publikuje a často se objevuje v mediálním prostoru. I to může být zárukou určité kvality. A ti nejlepší poradci disponují zpravidla mezinárodním vzděláním a jsou držiteli některých mezinárodních certifikátů EFA, EFP, CFP. (Jak si vybrat poradce jsme psali zde.)

Samotné jednání by se mělo nést v příjemném duchu. Klient by se měl cítit komfortně a určitě by neměl pociťovat žádný nátlak, ale měl by být otevřený i jiným úhlům pohledu na danou problematiku. Žádné řešení není totiž jenom černobílé a ke stejným výsledkům lze dojít různými způsoby. Klient by měl mít vždy dostatek času si vše promyslet, měl by mít možnost se na vše zeptat a poradce by měl na vše umět reagovat a správně odpovědět. Nejdůležitější je používat selský rozum.

Čeho byste chtěl v následujících letech dosáhnout?

Od začátku své profesionální činnosti neustále pracuji na tom, abych svým klientům poskytoval lepší službu. A neustále zjišťuji, co všechno by se dalo ještě vylepšit a v čem dalším můžu být lepší než konkurence. Cílem tedy je poskytovat klientům komplexní finanční poradenství s přesahem do dalších oblastí (daně, nemovitosti, právo) tak, abych byl pro ně dlouhodobě seriózní partner a aby se nebáli mě doporučit jako odborníka svým dětem.

Lukáš Urbánek

je jedním z prvních držitelů prestižního mezinárodního certifikátu EuropeanFinancialPlanner – EFP. Svoji poradenskou činnost zahájil v roce 1999 a se společností Partners spolupracuje od roku 2008. Společně se svým týmem provozuje poradenskou kancelář VIP Consulting Office ve Zlíně. Poradenská kancelář se specializuje na poskytování komplexního finančního poradenství pro fyzické osoby a také pro majitele malých a středních firem.


Koupit dům, nebo předělat byt? Manželé rozsekli dilema s finančním poradcem

Mít finance v pořádku, život si vychutnat a nežít jen od výplaty k výplatě. To byl cíl cesty manželů Fuskových ze Zlína. Uvažovali o stavbě domu, ale finanční poradce Partners Lukáš Urbánek jim doporučil počkat, nejít s financemi na dřeň a raději zrekonstruovat svůj starý byt. V září 2015 stáli Fuskovi před důležitým, téměř životním rozhodnutím. Žili v bytě z 90. let na největším zdejším sídlišti, který nutně potřeboval zásadní rekonstrukci. Co teď? Prodat byt, koupit si dům, možná se fatálně zadlužit? Nebo si půjčit mnohem méně, byt zrekonstruovat a dále v něm bydlet? Neuměli se rozhodnout…Manželka Jana prý občas jedná intuitivně, její muž Vladimír, který se živí jako programátor, potřebuje mít zase všechno spočítané.

Naštěstí se objevil finanční poradce Lukáš Urbánek. Janě, která pracuje jako enteroložka, jí Lukáše doporučil kolega z nemocnice. Od začátku byli Fuskovi z jeho rad nadšení. Zůstali v bytě s tím, že až budou mít dostatek peněz, zváží stavbu nového domu.„Neměli jsme dobré zkušenosti s finančními poradci, ale s Lukášem Urbánkem jsme názor hned změnili. Bylo překvapení, že nás netlačí do nějaké půjčky, nenabízí ledajaké finanční produkty. Navíc pro nás výhodně vyřídil refinancování stávajícího úvěru, který jsme navýšili o jeho rekonstrukci,“ uvedla Jana Fusková. Po prvním úspěšném projektu pak společně zrealizovali celé investiční portfolio, pro sebe i oba syny Josefa a Kristiána. „Už jsme věděli, že jsme v dobrých rukou, tak jsme si nechali poradit i dále. Společně jsme vytvořili životní a penzijní pojištění, zajistili naše děti do budoucnosti,“ uzavírá Jana Fusková.

(zdroj www.lidovky.cz, sekce byznys)


Poradce vymohl pro mladou rodinu nižší úroky, koupila dům a zrekonstruovala patro

Mít finance v pořádku, život si vychutnat a nežít jen od výplaty k výplatě. Využít nízkých úrokových sazeb a rozšířit bydlení pro svou rodinu. To byl cíl Radka a Kateřiny Haisových z Tečovic u Zlína. Neutopit se v bankovních kličkách a administrativě kvůli refinancování a navyšování hypotéky jim pomohl finanční poradce Lukáš Urbánek. A co je nejdůležitější díky němu šetřili a stále šetří peníze!

Zhruba čtyřicetiletý programátor Radek Hais si s manželkou Kateřinou za více než dva miliony korun koupili dům, u kterého navíc kompletně přestavěli patro včetně střechy.

Se snadným navýšením jejich hypotéky a refinancováním – tedy s přechodem do jiné banky, která nabídla lepší podmínky – jim pomohl finanční poradce Lukáš Urbánek. „U té původní jsem se snažil vyjednat individuální nižší sazbu, ale když ji nenabídla, rozhodli jsme se přejít ke konkurenci,“ popisuje postup poradce Urbánek.

Haisovým připravil žádost o hypotéku a všechny ostatní podklady tak, aby sami nemuseli nikam chodit a obíhat banky nebo katastr.

„Výše úroku je nyní 1,79 procenta, předtím to bylo 4,54 procenta,“ pochvaluje si Radek Hais.

(zdroj www.lidovky.cz, sekce byznys)


Po refinancování hypotéky a úvěrů manželé ušetří díky šikovnému poradci

Díky refinancování hypotéky i dalších spotřebitelských půjček, citlivému a strategickému domlouvání s bankou šetří manželé  Viktorinovi ze Zlínska 12 419 korun měsíčně. Úsporu v jejich financích objevil Lukáš Urbánek, finanční poradce Partners.

Viktorinovi vychovávají tři děti. On pracuje jako stavbyvedoucí, ona je zaměstnaná v prádelně. V roce 2010 si brali hypotéku na byt. Miloslav si s ohledem na své povolání vyhlédl byt před rekonstrukcí.

Následně začali splácet hypotéku měsíčními splátkami ve výši 8300 korun a dále spotřebitelské úvěry s měsíčními splátkami 14 000 korun.

Dva roky po koupi bytu začali spolupracovat s finančním poradcem Lukášem Urbánkem ze společnosti Partners. Po pěti letech snažení se mu podařilo refinancovat hypotéku a snížit úrokovou sazbu.

Sám ale ještě není stoprocentně spokojený a už plánuje další úroveň optimalizace, protože některé kroky se musí dělat postupně.

Jedno je ale jisté, manželům Viktorinovým se postupně mění život k lepšímu, v létě také vymysleli co s ušetřenými penězi. Na radu svého poradce vyrazili k moři a užíli si pořádnou dovolenou. „Určitě ale budeme chtít naplánovat tvoření finančních rezerv. Plán právě konzultujeme,“ uzavírá.


Jakými zásadami se při investování řídit:

1. Začněte finanční rezervou

Než začnete investovat do různých aktiv, vytvořte si finanční rezervu pro případ nečekaných výdajů, abyste nemuseli na investici sáhnout. Rezerva by měla být ve výši optimálně dvojnásobku až šestinásobku vašich měsíčních výdajů.

2. Investujte co nejdříve

Investování je běh na dlouhou trať. Čím dříve začnete investovat, tím delší čas budete mít na zhodnocení investice.

3. Připusťte si určité riziko

Investování se neobejde bez rizika. Pokud vnímáte investování jako šanci rychle zbohatnout, můžete sklouznout ke spekulaci a snadno prodělat. Máte-li obavu z jakéhokoliv rizika, vaše investice jen stěží překoná inflaci. Připusťte si přiměřené riziko, které odpovídá vašemu naturelu i věku.

4. Diverzifikujte

Neinvestujte své peníze do jednoho druhu aktiva. Rozložte riziko a vytvořte si investiční portfolio složené například z akcií, dluhopisů, podílových fondů či jiných nefinančních aktiv. Neinvestujte však do něčeho, čemu nerozumíte, opatřete si informace o produktech a poraďte se s investičními odborníky.

5. Nepodléhejte emocím

Při investování se nenechávejte unést náladami na trhu. Obavy a panika jsou emoce, které mohou vaší investici ublížit, nakoupit a prodat pak můžete v nevhodnou dobu. Nesledujte krátkodobé výkyvy v hodnotě vaší investice, myslete dlouhodobě.

 


 

European Financial Planner, nejprestižnější finančně-poradenský profesní titul, který EFPA EUROPE poskytuje. EFP představuje ucelený kvalifikační standard pokrývající všechny oblasti finančního plánování. EFP prohlubuje některé oblasti standardu EFA, zaměřuje se více na investování, oblast nemovitostí či daní. Dále doplňuje znalosti v oblastech majetkového plánování, poradenství pro rodinné firmy, finanční plánování pro podnikatele či svěřenské fondy.

 

Výše uvedený obsah byl převzat z Finančního magazínu, Redaktor: Mgr. Pavel Pechoušek, MBA, s přispěním Ing. Lukáše Urbánka, EFP. Foto: Partners a archiv Lukáše Urbánka
Jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem majitele.


Kam dál?

Přečtěte si, co říkají naši zákazníci a partneři.

Líbil se vám tento příspěvek? Doporučte jej svým přátelům.
Lukáš Urbánek
Jeden z prvních držitelů prestižního certifikátu European Financial Planner - EFP v rámci ČR. Dlouhodobě se věnuje finančnímu poradenství a se svými klienty spolupracuje již od roku 1999. Ve své kanceláři se zaměřuje především na komplexní finanční poradenství, to znamená, že klientům sestavuje Finanční plán, který je návodem na to, jak si nejlépe pořídit nové bydlení, jak najít rezervy v domácím rozpočtu a vytvářet si rezervy, jak se vyhnout propadu životní úrovně v případě nenadálých situací či odchodu do penze, jak efektivně a bezpečně investovat... Více
Další příspěvky
Kontaktujte nás

Pokud si chcete sjednat schůzku, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte a napište nám.