Novinky a komentáře

Úvod / Pojištění / Život jako v bavlnce I.

Život jako v bavlnce I.

V dnešním díle finanční poradny se budeme věnovat životnímu pojištění. Většina lidí ho má, ale po nějaké době už ani neví, co obsahuje, jestli udělali správně a co když u jiné pojišťovny je to teď právě lepší… Kde bude tedy náš ŽIVOT jako v bavlnce? Následující řádky jsou určeny právě k tomu, abyste získali obecný přehled v oblasti pojištění, která je každému nejbližší, pojištění vlastního života. Díky tomu, že budete mít informace, budete moci odolat tlaku různých pojišťoven a jejich zástupců. Nenechte se vtáhnout do něčeho, o čem víte tak málo…

POTŘEBUJEME VŮBEC POJIŠTĚNÍ?
Rozhodujícím faktorem pro uzavření pojištění by měla být jeho skutečná potřeba. Tím myslíme opravdu sAmputacekutečnou potřebu zajistit rizika (propad domácího rozpočtu), na která se nedokážeme v relativně krátkém čase připravit sami. Je dobré vědět, jaká rizika nás ohrožují, co všechno se nám může stát a jaký dopad to bude mít na naši situaci v čase. Je rozdíl, pokud jsme nemocní 4 dny, 3 měsíce nebo zůstaneme nemocní celý zbytek života. Potom je potřeba mít co nejpřesněji tato rizika vyčíslená.

Druhou stranu takové bilance tvoří naše rezervy (majetek, peníze), které můžeme na eliminaci těchto rizik použít. Výše nezajištěných rizik je pak klíčovým podkladem pro stanovení správné pojistné částky. Jinak by se mohlo stát, že budeme pojištěni málo nebo zbytečně moc. Mimochodem, právě potřebnost pojištění, či jednotlivých připojištění je nejčastěji opomíjena při sjednávání životního pojištění.

JAKÁ RIZIKA NÁS NEJČASTĚJI OHROŽUJÍ?
Mezi nejzávažnější a nejdůležitější rizika, proti kterým se pojišťujeme, patří ta, která mají spíše dlouhodobý a nevratný charakter. Propad v příjmech dokážeme lépe zvládnout na období dnů a týdnů než na období několika let.

Mezi nejzávažnější rizika patří
• Trvalá invalidita
• Smrt
• Pracovní neschopnost
Toto jsou tři základní rizika, která lze pojistit. Všechny ostatní připojištění nabízené pojišťovnami již tvoří určitou podmnožinu těchto rizik. Výběr těch správných rizik je naprosto klíčovou záležitostí. Rozhoduje právě o tom, jak finančně zvládneme naši situaci v případě nenadálé životní situace.

TRVALÁ INVALIDITA
Trvalá invalidita je asi nejzávažnějším rizikem. Pro lidi v produktivním věku platí, že je větší pravděpodobnost, že se stanou invalidními, než to, že umřou. Zároveň v tomto případě stát neposkytuje zdaleka tak štědré sociální dávky jako v případě úmrtí.
Invaliditou rozumíme dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který nás omezuje při soustavné pracovní činnosti nebo nás omezuje v soustavné přípravě na budoucí povolání. Invalidita může nastat důsledkem nemoci nebo úrazu. V případě invalidity 1. stupně vyplácí stát dle zákona o důchodovém pojištění invalidní důchod, pro jehož přiznání musí naše pracovní schopnost poklesnout alespoň o 35 %. U vyšších stupňů invalidity, vyplácí stát více, ale pořád to není žádná sláva.

Propad domácího rozpočtu při trvalé invaliditě
Finanční stabilita domácího rozpočtu je v případě invalidity ohrožena z více faktorů. Pokles pracovní schopnosti má většinou za následek zkrácený nebo žádný pracovní závazek a tomu odpovídající finanční ohodnocení. Dále se musí domácnost potýkat se stejnými náklady na provoz a navíc s vyššími výdaji souvisejícími s lékařskou péčí a výdaji za léky a zdravotní pomůcky. V případě, že budeme vyžadovat ošetřovatelskou péči, mohou být výdaje ještě citelně navýšeny.

Způsoby zajištění při invaliditě
Pokud nemáme dostatečné finanční rezervy a majetek, který je možné zpeněžit, můžeme využít komerčního pojištění. Dnes je již možné pojistit všechny stupně invalidity a navzájem jednotlivé pojistné částky kombinovat. Je nutné ovšem počítat s tím, že pojišťovna nám vyplatí pojistné plnění s největší pravděpodobností až po uplynutí 12 měsíců.
O výši pojistné částky rozhoduje náš věk, vzdělání a možnost rekvalifikace, podmínky na pracovním trhu atp. Faktorů je opravdu hodně a rozsah tohoto textu nedovoluje blíže se věnovat této problematice.

Příklad

Od zaměstnavatele dostávám čistou mzdu ve výši 16 700 Kč, invalidní důchod očekávám při invaliditě 3. stupně ve výši 11 617 Kč. Ošetřovatelská péče mě bude stát měsíčně 5 000 Kč. Do důchodu mi zbývá 36 let. Kolik peněz jednorázově potřebuji dnes na to, abych si dorovnal příjem a zároveň si mohl dovolit ošetřovatelskou péči? Jaký typ pojistné částky si mám vybrat?
(16 700 – 11 617 + 5 000) * 36 let * 12 měsíců = 4 355 856 Kč
Pro dorovnání příjmu a ošetřovatelskou péči po dobu 36 let potřebuji celkem 4 355 856 Kč. Pojistná částka může být klesající, protože s přibývajícím věkem bude klesat doba, po kterou potřebuji kompenzovat svůj příjem.

NĚKOLIK RAD NA ZÁVĚR
• O případném pojištění by měla rozhodovat opravdu jeho skutečná potřeba. Pojišťujeme závažné rizika mající závažný dopad na naši finanční situaci. Pojistit se pro případ narkózy v nemocnici není opravdu nutné.

• Víte, že trvalá invalidita, úmrtí a pracovní neschopnosti je u lidí v produktivním věku ve více jak 90 % následkem nemoci nikoliv úrazu? Právě proto se můžete na úraz pojistit velice levně nebo úplně zdarma. Pravděpodobnost, že pojišťovna poskytne pojistné plnění, je velice malá a pojistné velice nízké.

• Pojistit se na všechno nelze resp. bylo by to příliš drahé. Proto volíme takovou kombinaci rizik a jejich výši, abychom zajistili maximální pojistnou ochranu za přijatelnou cenu.

• Nic není na věky. Naše životní situace se v průběhu doby mění. Proto je dobré, abychom mohli přizpůsobit nastavení našeho pojištění. Ne všechny pojistné smlouvy to ovšem dovolují. Volíme raději smlouvy umožňující flexibilitu nastavení.

• Pojištění není spoření. Cílem pojištění je ochrana před riziky, nikoliv spoření a zhodnocování rezerv. Spoření přes pojištění je velice drahou záležitostí. Nákladově o 300 – 500 % dražší než jiné způsoby spoření.

• Sebelepší pojištění pokud je špatně nastaveno, Vám nikdy neposkytne tu správnou pojistnou ochranu. Na trhu existuje 52 pojišťoven a desítky pojistných produktů. Proto se s výběrem pojištění obracejte na skutečné profesionály.

• Ruku na srdce, víte, co máte pojištěno? Opravdu se jedná ve Vaší smlouvě o správnou pojistnou ochranu pro Vás? Kdy jste naposledy revidovali své pojistné smlouvy? Komunikuje s Vámi poradce, který s Vámi smlouvu uzavíral? Pokud jste pojistnou smlouvu uzavírali před lety, víte, kdo se o Vás stará dnes, stará-li se vůbec?

Jak ochránit náš domácí rozpočet před finančním propadem v případě úmrtí člena rodiny a pracovní neschopnosti se můžete dočíst v pokračování na vipco.cz.

…psáno pro zlin.cz

Pozn.: použitý obrázek v textu je z knihy Jak ovládnout své peníze – Finanční poradenství pro každého
Líbil se vám tento příspěvek? Doporučte jej svým přátelům.
Lukáš Urbánek
Jeden z prvních držitelů prestižního certifikátu European Financial Planner - EFP v rámci ČR. Dlouhodobě se věnuje finančnímu poradenství a se svými klienty spolupracuje již od roku 1999. Ve své kanceláři se zaměřuje především na komplexní finanční poradenství, to znamená, že klientům sestavuje Finanční plán, který je návodem na to, jak si nejlépe pořídit nové bydlení, jak najít rezervy v domácím rozpočtu a vytvářet si rezervy, jak se vyhnout propadu životní úrovně v případě nenadálých situací či odchodu do penze, jak efektivně a bezpečně investovat... Více
Další příspěvky
Kontaktujte nás

Pokud si chcete sjednat schůzku, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte a napište nám.