Novinky a komentáře

Úvod / Finance / Ublížení na zdraví a usmrcení podle NOZ

Ublížení na zdraví a usmrcení podle NOZ

Příchodem NOZ (Nový občanský zákoník) jsou výrazným způsobem posílena práva všech poškozených. Znamená to tedy, že poškození se mohou domáhat daleko vyššího finančního odškodnění. Pro ostatní to znamená automaticky vyšší odpovědnost spojenou s ublížením na zdraví a usmrcením třetím osobám.

Nejvýraznější změnou, kterou NOZ v této oblasti přináší, je zrušení paušálních ohodnocení náhrady za ublížení na zdraví, či usmrcení.

Dosavadní praxe byla taková, že maximální hodnoty náhrad při ublížení na zdraví byly stanoveny vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. Přizpůsobit výši náhrady konkrétním okolnostem bylo potom velice problematické zvláště, když maximální limity byly silně podhodnocené. Např. za ztrátu dolní končetiny bylo možné získat max. 240 000 Kč a to i přesto, že plně funkční protéza stojí násobky této sumy. Zároveň nebylo možné zohlednit, jestli o nohu přišel programátor či nadějný sportovec, zda poškozenému bylo 15 let nebo 50 let. To vše se s příchodem NOZ mění. Soudy mají podstatně volnější ruce a při rozhodování o výši náhrady budou zohledňovat řadu faktorů vč. vlivu na společenské uplatnění v budoucnosti. Lze tedy očekávat, že výše náhrad bude oproti současnému stavu spíše v násobcích zatím používaných hodnot. Horním limitem je přibližně částka 20 mil. Kč. Základní částka sto procent je 10 051 200 korun jako 400 násobek průměrné měsíční mzdy pro „průměrnou osobu, průměrného věku a průměrné aktivity“.Amputace

Další podstatnou změnou je výplata bolestného. Dosavadní vyhláška stanovovala hodnotu jednoho bodu na 120 Kč. Nyní se hodnota bude odvíjet od průměrné hrubé mzdy v předchozím kalendářním roce. Pro rok 2014 tedy jeden bod činí 251 Kč. Dále dochází ke korekci samotného bodového ohodnocení. V případě amputace nohy mezi kolenem a kyčelním kloubem bylo bolestné stanoveno na 250 bodů. Podle NOZ to je 300. Podle staré vyhlášky by viník musel zaplatit 30 000 Kč na bolestném, podle NOZ to bude 75 300 Kč. Stručně řečeno, v tomto případě navýšení o 150%.

Pokud způsobíme někomu újmu na zdraví, podstupujeme tedy poměrně velké riziko finanční kompenzace, kterou budeme muset poskytnout. Buď v takovém případě vybereme úspory a nebo požádáme pojišťovnu o výplatu pojistného plnění. Toto riziko lze totiž pojistit v rámci pojištění Odpovědnosti za újmu (dříve Odpovědnosti za škody způsobené v běžném občanském životě). Zpravidla toto pojištění je součástí smluv pojištění majetku (RD, byt, domácnost). Dnes již pozorujeme výrazné navýšení základního ročního pojistného, které se oproti 200 Kč v minulém roce pohybuje nad hranicí 400 Kč. Je tedy správné, myslet na toto riziko včas, protože podobný trend zdražování a navyšování limitů můžeme očekávat i v budoucnu. Další související informace k tématu naleznete v kapitole č.7 knihy Jak ovládnout své peníze.

K vytvoření tohoto textu byly použity informace z Ministerstva zdravotnictví a spravedlnosti, z Nejvyššího soudu, z Deníku.cz a z Novinky.cz. Obrázek v textu z knihy Jak Ovládnout své peníze.

Líbil se vám tento příspěvek? Doporučte jej svým přátelům.
Lukáš Urbánek
Jeden z prvních držitelů prestižního certifikátu European Financial Planner - EFP v rámci ČR. Dlouhodobě se věnuje finančnímu poradenství a se svými klienty spolupracuje již od roku 1999. Ve své kanceláři se zaměřuje především na komplexní finanční poradenství, to znamená, že klientům sestavuje Finanční plán, který je návodem na to, jak si nejlépe pořídit nové bydlení, jak najít rezervy v domácím rozpočtu a vytvářet si rezervy, jak se vyhnout propadu životní úrovně v případě nenadálých situací či odchodu do penze, jak efektivně a bezpečně investovat... Více
Další příspěvky
Kontaktujte nás

Pokud si chcete sjednat schůzku, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte a napište nám.