Novinky a komentáře

Úvod / Finance / Příležitosti inteligentního investora

Příležitosti inteligentního investora

Reagujeme na aktuální dění ve světě a na časté dotazy našich klientů, kteří vyhodnocují a kontrolují stav svého investičního portfolia. V dnešní době dochází na akciových trzích z důvodu šířícího se viru COVID – 19 a všech souvisejících omezení k velkému výprodeji a k propadu trhů (k datu zveřejnění tohoto textu o 25 %). Tato situace se samozřejmě dotýká také všech akciových investorů. Co tedy současná situace znamená pro investory a jak se v takové situaci zachovat, popisujeme v následujících řádcích.

Proč trhy a hodnota akcií klesají?

Cena akcií se určuje na burzách na základě poptávky a nabídky. Cenu akcií určuje trh, samotní investoři, kteří chtějí akcie koupit nebo prodat. Výsledný kurz akcie je potom výsledkem neustálého dohadování se samotných investorů.

Vlastnící akcií získávají automaticky určitá práva, a jedním z nich je podíl na zisku. A to je ten hlavní důvod dnešní situace na trhu. Investoři totiž očekávají, že firmy budou mít menší zisky, a proto se svých akcií zbavují. Nechtějí riskovat ještě větší ztráty a raději chtějí investovat do jiných aktiv. Bohužel takto uvažuje většina investorů, proto se ne vždy podaří prodat akcie za nabídnutou cenu. Každý chce prodat. Investorům nezbývá nic jiného, než snížit nabízenou cenu, a to se pořád opakuje. Do toho se potom ještě začnou aktivovat automatické příkazy k prodeji, které se spouští při prolomení určité hodnoty. Výsledkem je téměř volný pád na akciových trzích.

Jaký je rozdíl mezi spekulantem a investorem?

Rozumný investor má zpravidla dlouhodobou investiční strategii, kterou se řídí a kterou dodržuje za jakýchkoliv okolností. Případné výkyvy na finančním trhu bere spíše jako příležitosti, a ne jako hrozby. Investuje na základě fundamentálních ukazatelů a krátkodobé výkyvy umocněné emocemi ho nechávají chladným.

Spekulant se snaží za každé situace na trhu získat pro sebe maximum. S horkou hlavou neustále prodává a nakupuje, platí poplatky, věnuje investování většinu svého času. Statisticky dlouhodobě nevydělává. Realizace investice je založena na emocích, mnohdy bez reálného podkladu. Takový investor se neřídí dlouhodobými trendy. Je to hráč, který sází na hloupost druhých.

Rozumný investor nespekuluje, ale investuje. Ví, že podobné situace přicházejí poměrně často a je potřeba s nimi počítat. Proto má takový investor své portfolio dobře diverzifikované a využívá různé typy investičních nástrojů. V praxi to znamená, že má vytvořenou pohotovostní rezervu s konzervativní strategií pro případ nečekaných výdajů. Dále má nachystanou střednědobou rezervu s vyváženou strategií pro plánované výdaje v horizontu 2 – 5 let. Dlouhodobá rezerva s dynamickou strategií potom zákonitě tvoří pouze část jeho portfolia a je určena pro plnění dlouhodobých cílů v horizontu 5 a více let.

Jak by se měl zachovat inteligentní investor?

Inteligentní investor se chová opačně než trh. Nakupuje, když ostatní prodávají a prodává, když ostatní kupují. V současné době všichni prodávají a je tedy vhodný čas zamyslet se nad případným nákupem.

Nedá se zcela přesně říci, jaký bude další vývoj na finančních trzích a kdy bude nejlepší doba realizovat investici, ale zcela určitě se dá říci, že dnes je dobrá doba. Bez ohledu na budoucí vývoj se již dnes jedná o zajímavou investiční příležitost. Díky výraznému poklesu se akcie stávají bezpečnějším investičním nástrojem, než tomu bylo v posledních 10 letech. Je zde výrazně větší potenciál k růstu, než k poklesu.

Kolik dnes investovat do akcií?

Každý podle svých možností. V souladu s doporučovanou investiční strategií je rozumné si vždy zachovat pohotovostní konzervativní rezervu. Dále by neměl nikdo investovat do akcií, pokud ví, že takové peníze bude potřebovat dříve, než za 5 let. Volné finanční prostředky je potom možné investovat do akciového portfolia. V individuálních případech, pokud nejsou k dispozici volné peníze, lze doporučit realokaci portfolia spojenou s nadhodnocením akciové složky.

Co má dělat stávající investor?

Na současnou situaci není potřeba nijak reagovat. Svět se točí dál a po opadnutí pandemie se vše vrátí do původních kolejí. Lidé začnou chodit do práce, firmy začnou vyrábět, lidé budou mít výplaty, lidé budou nakupovat zboží, firmy budou generovat zisky, ceny akcií opět porostou.

Je potřeba dodržet nastavenou investiční strategii. Jednorázovým investicím dopřát čas. Pravidelnou investici brát jako příležitost k levnějšímu nákupu.

Dnes, lépe než kdykoliv před tím, se teprve ukazuje, jak naše investiční doporučení byla správná a prozíravá. Žádný náš klient není v situaci, kdy je ohrožena jeho existence z důvodu propadu jeho akciové složky o 25 %. Každý investující klient má dostatečnou pohotovostní rezervu, se kterou může počítat i nadále. Akciová složka tvoří pouze část portfolia a zpravidla se jedná o dlouhodobou investici, která sice momentálně není v úplné kondici, ale svůj cíl na svém horizontu s největší pravděpodobností splní.

Příklad a poučení z minulosti?

Jedno ze základních pravidel investování je, že výnosy v minulých letech nejsou zárukou výnosů budoucích. To samozřejmě platí, ale z minulosti se lze také poučit.

Poslední velký propad na akciových trzích jsme zažili v září 2008. Akciové trhy v té době klesly o 39 %. Investor, který investoval v lednu 2008 svých 100 000 Kč, měl najednou v držení cenné papíry v hodnotě 61 000 Kč. Pokud se svojí investicí vydržel ale 5 let, měl 106 000 Kč a pokud vydržel 10 let měly jeho akcie hodnotu přes 218 000 Kč a dosáhl průměrného výnosu 8,1 % p.a.

Samozřejmě nevíme, co se bude dít a jak se současná situace ještě vyvine. Víme ovšem, že se jedná zcela určitě pro inteligentního investora o zajímavou příležitost, která tu minimálně posledních 11 let nebyla.

Líbil se vám tento příspěvek? Doporučte jej svým přátelům.
Lukáš Urbánek
Jeden z prvních držitelů prestižního certifikátu European Financial Planner - EFP v rámci ČR. Dlouhodobě se věnuje finančnímu poradenství a se svými klienty spolupracuje již od roku 1999. Ve své kanceláři se zaměřuje především na komplexní finanční poradenství, to znamená, že klientům sestavuje Finanční plán, který je návodem na to, jak si nejlépe pořídit nové bydlení, jak najít rezervy v domácím rozpočtu a vytvářet si rezervy, jak se vyhnout propadu životní úrovně v případě nenadálých situací či odchodu do penze, jak efektivně a bezpečně investovat... Více
Další příspěvky
Kontaktujte nás

Pokud si chcete sjednat schůzku, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte a napište nám.