Novinky a komentáře

Úvod / Varování / Nekalé praktiky – změna občanského zákoníku

Nekalé praktiky – změna občanského zákoníku

Rubrika: Varování

Dobrý den kliente, voláme z call centra asociace pojišťoven. Od 1.1.2014 platí nový občanský zákoník, který má dopad na Vaše smlouvy životního a neživotního pojištění. Rádi bychom si s Vámi sjednali schůzku za účelem aktualizace Vašich pojistných smluv…. Takhle a velice podobně začíná spousta telefonátů směřovaných na klienty naší poradenské kanceláře. Jedná se o natolik závažnou věc, že si dovolujeme reagovat.index

1)  Důvod pro setkání se vždy najde – změna občanského zákoníku je v tuto chvíli velice diskutované téma. Jedná se o rozsáhlou změnu legislativy, která se dotýká nás všech. Nemalý dopad má tato právní úprava na všechny smlouvy uzavírané od 1.1.2014. Banky, pojišťovny, stavební spořitelny, zkrátka všichni museli změnit formulace obchodních podmínek a přizpůsobit se novým pravidlům. Změn je opravdu hodně a laik nemůže mít o všem přehled. A právě této skutečnosti začali hojně využívat některé společnosti, které si chtějí sjednat schůzku s klientem, vypovědět mu staré smlouvy a uzavřít nové. Na první pohled velice sofistikovaná nabídka, že?

Pravdou je, že všechny smlouvy uzavřené před 1.1.2014 jsou platné a řídí se zákony a podmínkami platnými v době uzavření. To znamená, že tyto smlouvy jsou stále platné. Argument změny NOZ není tudíž dostačujícím pro ukončení smlouvy.

2) NOZ nemá vliv na pojistné plnění pojišťoven – pokud je již jednou uzavřená  pojistná smlouva, tak pojišťovna poskytuje pojistné plnění na základě pojistných podmínek, které jsou součástí pojistné smlouvy. NOZ nemá zásadnějších dopadů na oblast životního, úrazového a majetkového pojištění. U těchto smluv se bude škoda  počítat pořád stejně. Nebo jste snad zaznamenali přelomem roku skokovou změnu v hodnotě Vašeho majetku?

3) Odpovědnost za škodu (podle NOZ újma) na zdraví – to je to hlavní téma NOZ. Pokud dnes způsobíme třetí osobě újmu na zdraví, tak může opravdu nastat problém. Pojišťovna samozřejmě poskytne pojistné plnění. A jestli je rok 2013 nebo 2014 na to nemá vliv. Může se ale stát, že poskytnuté plnění ze strany pojišťovny bude nedostatečné. NOZ výrazným způsobem posiluje práva poškozených občanů – těch, kteří utrpí újmu na zdraví.

Pryč je doba, kdy soudy ocenily lidský život v řádech statisíců korun. Dnes se bude při vyčíslení újmy zohledňovat daleko více faktorů. Rozhodující bude samotná zdravotní újma, kterou bude možné ocenit ve výrazně vyšších částkách. Dále bude rozhodovat společenské uplatnění daného člověka, jeho rodina, věk, příjem, profese a mnoho dalších. Obecně to tedy znamená, že pojišťovna bude plnit podle pojistných podmínek v době uzavření smlouvy a poškozený bude uplatňovat škodu podle nového NOZ! Zde je opravdu na místě, posoudit pojistné limity u pojištění odpovědnosti (občanská odpovědnost, odpovědnost související s vlastnictvím nemovitosti, odpovědnost za škody při řízení motorového vozidla…). Pokud taková smlouva ještě není sjednaná, tak je nejvyšší čas. Zatím se ještě neustálila cenová hladina jednotlivých typů újmy a pojišťovny vlastně neví, jak by měly pojistné částky vypadat. Jedno ví jistě, pojištění bude zdražovat. Tento trend se již dne potvrzuje.

 

Líbil se vám tento příspěvek? Doporučte jej svým přátelům.
Lukáš Urbánek
Jeden z prvních držitelů prestižního certifikátu European Financial Planner - EFP v rámci ČR. Dlouhodobě se věnuje finančnímu poradenství a se svými klienty spolupracuje již od roku 1999. Ve své kanceláři se zaměřuje především na komplexní finanční poradenství, to znamená, že klientům sestavuje Finanční plán, který je návodem na to, jak si nejlépe pořídit nové bydlení, jak najít rezervy v domácím rozpočtu a vytvářet si rezervy, jak se vyhnout propadu životní úrovně v případě nenadálých situací či odchodu do penze, jak efektivně a bezpečně investovat... Více
Další příspěvky
Kontaktujte nás

Pokud si chcete sjednat schůzku, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte a napište nám.