Novinky a komentáře

Úvod / Finance / Nejčastější chyby rodičů ve financích

Nejčastější chyby rodičů ve financích

K Mezinárodnímu dni dětí jsme pro naše čtenáře, rodiče, připravili několik zajímavých tipů, jak svým dětem pomoci lépe zabezpečit jejich potřeby v budoucnu. S výchovou dětí Vám sice nepomůžeme, ale můžeme poradit, v jakých oblastech vylepšit svůj finanční set-up. A nemusí to hned znamenat další výdaje v domácím rozpočtu.

Smlouvy na rodné číslo dítěte – rozhodneme-li se našim ratolestem uzavřít jakýkoliv finanční produkt, je potřeba pečlivě zvážit, kdo bude majitelem takového „účtu“. Je v tom totiž velmi zásadní rozdíl. Smlouvy na dítě jsou jeho majetkem a jakékoliv finanční prostředky, které na takovou smlouvu pošleme, jsou podle zákona automaticky považovány za dar. Pro rodiče to potom může znamenat, že nebudou moci s takovými penězi disponovat a pokud naše dítě dovrší plnoletosti, bude moci samo rozhodnout, co s takovými penězi udělá. A věřte, že nápady 18letých dětí, za co utratit životní úspory, neznají hranic. Klidně se může stát, že peníze na studia budou použity v lepším případě na nákup motorky.
Z tohoto důvodu doporučujeme mít raději jakékoliv spořící portfolio uzavřené primárně na rodiče, kteří sami rozhodnou o tom, kdy a jakým způsobem předají úspory svým dětem.

Životní pojištění – téměř hned po narození dostávají naši klienti nejrůznější nabídky k pojištění svých dětí. Někteří jsou bohužel kontaktováni hned v porodnicích. Pro tuto oblast platí několik zásad, které by bylo vhodné respektovat:

  • V první řadě je potřeba mít zajištěnou stabilitu domácího rozpočtu. V praxi to znamená to, že rodiče musí mít zajištěn příjem za jakékoliv situace a finanční rezervy. Jinými slovy, pokud nemají rodiče dostatečné rezervy a pasivní příjem, je potřeba, aby byli správně pojištěni v první řadě oni.

  • Děti pojišťujeme primárně na vážné nemoci, vážné úrazy, trvalou invaliditu. Denní dávky za léčení úrazu jsou pouze doplňkem. Pojištění hospitalizace nepojišťujeme vůbec. Nemá to smysl a akorát to stojí peníze, zvláště v ranném věku dítěte, kdy je pečující rodič na mateřské nebo rodičovské dovolené a jeho příjem je zajištěný.

  • Délku pojištění dětí zvolíme vždy maximální, co nám pojistná smlouva dovolí. Většinou do 25 let věku dítěte. Vyhneme se tak nutnosti smlouvu prodlužovat a riskovat, že v případě změny zdravotního stavu nebude již možné pojištění sjednat.

Občanský zákoník – 89/2012

Péče o jmění dítěte § 896

(1) Rodiče mají povinnost a právo pečovat o jmění dítěte, především je jako řádní hospodáři spravovat. S peněžními prostředky, o kterých lze předpokládat, že nebudou zapotřebí k úhradě výdajů souvisících s majetkem dítěte, musí bezpečně nakládat.(3) Poruší-li rodiče povinnost pečovat o jmění dítěte jako řádní hospodáři, nahradí dítěti škodu z toho vzniklou společně a nerozdílně.

§ 902

(1) Jakmile dítě nabude plné svéprávnosti, odevzdají mu rodiče jmění, které spravovali, především mu předají součásti jeho majetku, popřípadě na ně převedou jejich správu a podají dítěti vyúčtování ze správy jmění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy dítě nabylo plné svéprávnosti. Vyúčtování není zapotřebí, pokud je dítě nežádá. (2) Vznikly-li rodičům při správě jmění dítěte nebo v souvislosti s ní náklady, mohou požadovat jejich náhradu.

Doplňkové penzijní spoření – velmi často doporučovaný nástroj ze strany bank. Ne všechno, co nám banky nabízejí, je ovšem pro nás dobré. DPS má bezesporu řadu výhod, ale ve vztahu k dětem jednu zásadní nevýhodu. V 18 letech dítěte lze vybrat pouze 1/3 úspor. Chceme-li dětem nachystat třeba 300 0000 Kč jako rezervu na studia, musíme spořit 3x více, abychom takového cíle dosáhli. Z těchto důvodů doporučujeme využívat pro spoření dětí raději jiné nástroje.

Obmyšlené osoby – u některých smluv (životní pojištění a penzijní spoření) lze určit obmyšlenou osobu, osobu, která dostane případné plnění v případě úmrtí. Nastane-li taková nešťastná událost, vždy to bude mít finanční dopad na domácnost. Bude chybět jeden příjem. V takovém případě je velice důležité, aby peníze dostal druhý z rodičů a mohl s takovými prostředky disponovat. Pokud ve své smlouvě uvedeme obmyšlenou osobu dítě, budou peníze dítěte. To znamená, že rodič nebude mít možnost takové prostředky použít dle svého uvážení, ale pouze s požehnáním soudu.

Stavební spoření – nejpopulárnější spořící nástroj všech dob. Zde je potřeba upozornit na to, že na dlouhé spoření je naprosto nevhodný. Výnosy stavebního spoření jsou vždy nejvyšší jenom na nejkratší dobu. A čím déle spoříme, tím jeho efektivita klesá. Takže ve výsledku se jedná o špatné spoření a v kombinaci se smlouvu na dítě riskujeme, že nebudeme mít nad úsporami kontrolu.

Strategie spoření – pokud již dětem nějaké peníze pošleme, jedná se o dar a peníze jsou jejich majetkem. A jelikož naše děti jsou nezletilé a my jsme zákonní zástupci, máme dle občanského zákona povinnost starat se o majetek svých dětí v souladu s chováním řádného hospodáře. Měli bychom tedy úspory našich dětí spravovat tak, abychom je ochránili před inflací a ideálně dále zhodnocovali. V praxi to samozřejmě není tak žhavé, ale už jenom uvědomění si takových povinností nám může pomoci při výběru vhodné strategie pro vytváření rezerv našich dětí.

Bankovní účty – velmi časté doporučení bank. Banky se snaží nabízet účty pro děti a mnohdy nabízejí vyšší spořící úrok. Vždy se ovšem jedná pouze o základní depozitní nástroj, který by neměl být používán pro dlouhodobé spoření. Riziko je tedy dvojí. Smlouva na dítě a nízký úrok, který nepřekoná ani inflaci. Ve výsledku tedy bankám dovolujeme generovat akorát zisk, protože naše peníze půjčují za daleko vyšší úrok jiným klientům.

To ale neznamená, že účty pro děti jsou špatné. Je jenom potřeba je správně používat. Dětské účty by měly sloužit u větších dětí pro zasílání kapesného a získání přehledu nad tím, jak děti s penězi hospodaří a co nakupují.

Exklusivní nabídka pro naše čtenáře!

Pouze zde máte k dispozici komplexní informace k problematice spoření nejen pro děti. Rozhodli jsme se tento obsáhlý materiál dát zcela zdarma a bez podmínek našim čtenářům. Budeme rádi, dáte-li nám zpětnou vazbu, jestli jste se dozvěděli něco nového a zajímavého. Děkujeme.

Líbil se vám tento příspěvek? Doporučte jej svým přátelům.
Lukáš Urbánek
Jeden z prvních držitelů prestižního certifikátu European Financial Planner - EFP v rámci ČR. Dlouhodobě se věnuje finančnímu poradenství a se svými klienty spolupracuje již od roku 1999. Ve své kanceláři se zaměřuje především na komplexní finanční poradenství, to znamená, že klientům sestavuje Finanční plán, který je návodem na to, jak si nejlépe pořídit nové bydlení, jak najít rezervy v domácím rozpočtu a vytvářet si rezervy, jak se vyhnout propadu životní úrovně v případě nenadálých situací či odchodu do penze, jak efektivně a bezpečně investovat... Více
Další příspěvky
Kontaktujte nás

Pokud si chcete sjednat schůzku, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte a napište nám.