Novinky a komentáře

Úvod / Rady a tipy / Mateřská dovolená 2015

Mateřská dovolená 2015

Rubrika: Rady a tipy
Mateřská dovolená v roce 2015

Období mateřství bývá z finančního pohledu nejnáročnější etapou mladých rodin. Proto Vám nabízíme základní informace k mateřské dovolené, aby jste si mohli udělat lepší představu o tom, co Vás z pohledu finanční situace domácnosti čeká.

Mateřská dovolená je oficiálně Peněžitá pomoc v mateřství (PPM), ale pro naše potřeby můžeme použít zlidovělý název mateřská dovolená (MD). V tomto období, které trvá zpravidla 28 týdnů (37 týdnů v případě, kdy žena porodí dvě a více dětí) je vyplácena maminkám mateřská z České zprávy sociálního zabezpečení.

Na mateřskou potom navazuje Rodičovská dovolená a s ní spojen rodičovský příspěvek (RP).

Nárok na výplatu mateřské

Žena zaměstnankyně může být příjemcem této dávky pokud splní dvě základní podmínky:

  • v době nástupu na MD je účastna na nemocenském pojištění nebo je v ochranné lhůtě
  • zároveň musí být pojištěna minimálně 270 dní v posledních dvou letech. Jinými slovy, byla zaměstnaná alespoň 270 dní.

Pokud žena splňuje pouze první podmínku, může její ošetřující lékař rozhodnout o vzniku dočasné pracovní neschopnosti od počátku 6. týdne před termínem porodu.

U žen OSVČ je situace trochu odlišná. Druhá podmínka je stejná a dále se musí žena dobrovolně podílet na nemocenském pojištění alespoň po dobu 180 dní v období jednoho roku přede dnem na nástup MD.

Ženy studentky mají situaci ještě komplikovanější. Studium se totiž nepovažuje za dobu pojištění. Studentce, pokud nastupuje na MD v době studia nárok na dávku nevzniká, ale ihned od porodu může pobírat rodičovský příspěvek (9 měsíčně ve výši 7 600 Kč a 39 měsíců ve výši 3 800 Kč).

Doba studia se započítává do pojištění pouze v případě, že žena úspěšně dokončí studium a poté nastoupí do zaměstnání. Sice nebude splňovat podmínku 270 dní pojištění, ale započítá se studium v období 2 let před nástupem na MD.

DětiKdo mateřskou nedostane?

Obecně platí, že mateřskou nelze získat bez účasti na nemocenském pojištění, ale je možné čerpat rodičovský příspěvek ihned od porodu.

Mateřskou nemohou pobírat nezaměstnané ženy. A to i přes to, že z pohledu finanční situace by to potřebovaly. Rozhodující je to, že nejsou účastny na nemocenském pojištění. Nárok na MD by nezaměstnaným vznikl pouze v ochranné lhůtě ze skončeného zaměstnání v době těhotenství. Tato lhůta je maximálně 180 dní od dne zániku pojištění. Pokud ovšem pojištění trvalo kratší dobu, bude započtena pouze tato doba.

V případě pracovního poměru v režimu Dohoda o provedení práce, je možné získat MD pouze při příjmu nad 10 000 Kč.

U cizinek je to tak, že mateřskou vyplácí stát, kterému je placeno pojištění. Pokud je cizí státní příslušník zahraničním zaměstnancem (mimo EU) a ČR nemá s touto zemí podepsánu dohodu, musí být tento cizí příslušník také důchodové pojištěn.

Otec dítěte na mateřské

Pro mnohé muže nepředstavitelná varianta, ale mohou nastat situace, kdy je nutné zvážit i tuto variantu.

Otec musí splňovat stejné podmínky jako žena a navíc musí mít s ženou písemnou dohodu o tom, že bude pečovat o dítě. Otec může na MD nastoupit nejdříve 6 týdnů po porodu.

PRAKTICKÁ RADA

Jakmile víte, že budete mít další dítě, upravte Váš rodičovský příspěvek tak, aby jste od státu získali co nejvíce. Výši RP je možné měnit každé 3 měsíce tak, jak Vám to právě vyhovuje. RP je v celkové výši 220 000 Kč a nemusí se povést jej vyčerpat celý.

Jak je to s dalším dítětem?

Pokud je maminka na rodičovské dovolené s prvním dítětem do 4 let jeho věku, bude mít opět nárok na MD v případě, že bude stále zaměstnaná. V takovém případě se bude počítat Denní vyměřovací základ (DVZ) znovu. Bude se porovnávat s hodnotou před první mateřskou a s aktuální hodnotou. MD se vypočte dle vyššího DVZ.

Pokud je zaměstnanecký poměr jakkoliv narušen, opět platí, že musí být splněny dvě základní podmínky pro přiznání mateřské. V opačném případě je možné pobírat rodičovský příspěvek už od porodu. Poté bude přiznán nový RP na nejmladší dítě.

Výše mateřské

Výše mateřské se určuje pomocí DVZ, který se redukuje pomocí tří redukčních hranic a následně se vezme 70 % tohoto redukovaného pásma. Výpočet je nastaven takto:Mateřská

  1. DVZ do výše první redukční hranice 888 Kč se počítá ze 100 %
  2. Výše DVZ od první redukční hranice do druhé redukční hranice 1 331 Kč se započítává ze 60 %.
  3. Výše DVZ nad druhou redukční hranící do třetí redukční hranice 2 662 se započítává z 30 %.
  4. Výše DVZ nad třetí hranici se již nezapočítává.
  5. 70 % redukovaného DVZ je denní dávka Vaší mateřské

Obecně lze říci, že propad v příjmech je cca 10-20 % s tím, že s vyšším příjmem je propad výraznější.

Výše rodičovského příspěvku se pohybuje mezi 11 500 Kč a 50 Kč. Celkový maximální objem rodičovské je 220 000 Kč a je pro všechny stejný.

Doklady potřebné pro vyplácení mateřské

O mateřskou (peněžitá pomoc v mateřství) žádají ženy pomocí formuláře „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“. Tento tiskopis bývá k dispozici zpravidla u ošetřujícího gynekologického lékaře. Maminky zaměstnankyně tento formulář odevzdávají zaměstnavateli. Maminky podnikatelky přímo okresní správě sociálního zabezpečení.

Zákonná lhůta na zpracování této žádosti je 30 dní od podání resp. od dodání všech potřebných podkladů. O mateřskou lze žádat až 3 roky zpětně.

Možnost přivýdělku na mateřské

Maminky zaměstnankyně mohou v průběhu mateřské pracovat, pokud se jedná o jiné zaměstnání, než ze kterého jim vznikl nárok na mateřskou. U maminek podnikatelek je to tak, že samy by svoji podnikatelskou činnost vykonávat neměly, ale pomocí svých zaměstnanců nebo osoby blízké. Živnost přerušovat nemusí.

Pozn.: použitý obrázek v textu je z knihy Jak ovládnout své peníze – Finanční poradenství pro každého
Zdroj informací: www.mpsv.cz
Líbil se vám tento příspěvek? Doporučte jej svým přátelům.
Lukáš Urbánek
Jeden z prvních držitelů prestižního certifikátu European Financial Planner - EFP v rámci ČR. Dlouhodobě se věnuje finančnímu poradenství a se svými klienty spolupracuje již od roku 1999. Ve své kanceláři se zaměřuje především na komplexní finanční poradenství, to znamená, že klientům sestavuje Finanční plán, který je návodem na to, jak si nejlépe pořídit nové bydlení, jak najít rezervy v domácím rozpočtu a vytvářet si rezervy, jak se vyhnout propadu životní úrovně v případě nenadálých situací či odchodu do penze, jak efektivně a bezpečně investovat... Více
Další příspěvky
Kontaktujte nás

Pokud si chcete sjednat schůzku, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte a napište nám.