Novinky a komentáře

Úvod / Investice / Mámo, táto, na stavebko mi nesahejte!

Mámo, táto, na stavebko mi nesahejte!

Stavební spoření pro děti, je dětí!

S blížícím se koncem roku začíná hrdý majitel stavebního spoření přemýšlet nad tím, kde má číslo účtu svého stavebního spoření, aby tam stihl poslat peníze a neutekla mu zasloužená státní podpora. Úplně stejně hledají číslo účtu také rodiče svých nezletilých potomků. Rodič by měl být ovšem na pozoru. Letos je všechno jinak!

Čára přes rozpočet?

Časy se mění a s nimi také zákony. U nás platí od 1.1.2014 Nový občanský zákoník (NOZ), který se dotkl mnoha oblastí. Mimo jiné, také upravuje péči o jmění dítěte

K právnímu jednání potřebují rodiče souhlas soudu

Dle NOZ § 896
(1) K právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte nebo jednotlivé součásti tohoto jmění, potřebují rodiče souhlas soudu, ledaže se jedná o běžné záležitosti, nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty.
(2) Souhlasu soudu je třeba zejména k právnímu jednání, kterým dítě a) nabývá nemovitou věc nebo její část a kterým s ní nakládá,b) zatěžuje majetek jako celek nebo jeho nikoli nepodstatnou část, c) nabývá dar, dědictví nebo odkaz nikoli zanedbatelné majetkové hodnoty, nebo takový dar, dědictví nebo odkaz odmítá, nebo takový dar nebo dar představující nikoli nepodstatnou část jeho majetku poskytuje, nebo d) uzavírá smlouvu zavazující k opětovnému dlouhodobému plnění, smlouvu úvěrovou nebo obdobnou, nebo smlouvu týkající se bydlení, zejména nájmu.
(3) K právnímu jednání rodiče, k němuž schází potřebný souhlas soudu, se nepřihlíží.

Zkrátka, od nového roku mávnutím kouzelného proutku se staly všechny naše peníze vložené na stavební spoření našich potomků jejich výlučným vlastnictvím. A je úplně jedno, jak dlouho jsme tyto peníze vydělávali, abychom je mohli vložit na „stavebko“ dítěte. Pokud jsme opravdu chtěli dětem pomocí stavebního spoření spořit bez jakéhokoliv postranního úmyslu (koupě auta, rodinná dovolená, splacení hypotéky, rekonstrukce bytu…) a s tím, že děti budou mít peníze k dispozici v plnoletosti, tak je vše v pořádku. V opačném případě máme problém. K úsporám se nedostaneme. Jsou našich dětí.

Rodič musí předat všechny dokumenty dítěti

Dle NOZ § 902
(1) Jakmile dítě nabude plné svéprávnosti, odevzdají mu rodiče jmění, které spravovali, především mu předají součásti jeho majetku, popřípadě na ně převedou jejich správu a podají dítěti vyúčtování ze správy jmění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy dítě nabylo plné svéprávnosti.
Vyúčtování není zapotřebí, pokud je dítě nežádá.
(2) Vznikly-li rodičům při správě jmění dítěte nebo v souvislosti s ní náklady, mohou požadovat jejich náhradu.

Opatrovnický soud na straně dítěte!

Peníze ze stavebního spoření nezletilého lze dnes získat pouze za účelem spojeným s potřebami dítěte, a to pouze se souhlasem opatrovnického soudu, který musí vše posvětit Nepočítejte ovšem s tím, že argument rekonstrukce dětského pokoje pro dítě, které jde do první třídy, je pro opatrovnický soud dostatečným důvodem k souhlasu s výpovědí „stavebka“. Důvod musí být mnohem vážnější. Stále chybí dostatečné množství příkladů z praxe. Co ovšem můžeme s jistou říci je to, že posuzování žádostí bude velice individuální a nelze se na výběr těchto úspor spolehnout. Zde je ještě nutné dodat, že úplně stejná situace je také v případě žádosti o úvěr na „dětskou“ smlouvu. Ani úvěr není tedy řešením.

Termínovaný vklad na 18 let?

V případě, že peníze na smlouvách stavebního spoření dítěte měly zastoupit jakoukoliv formu rezervy, měly být určeny pro nákup čehokoliv v blízké budoucnosti nebo na úhradu jakýchkoliv závazků, tak doporučujeme již nespořit. Nemá to smysl a může to být pro stabilitu domácího rozpočtu příliš nebezpečné.

Pokračování ve stavebním spoření dítěte lze obecně doporučit pouze u dětí ve věku 12 let a více resp. pro kratší dobu spoření než 6 let. Pro takto krátkou dobu spoření lze „stavebko“ ještě zařadit do portfolia.

Pro spoření na dobu více jak 6 let lze již najít zajímavější řešení, které zajistí dostatečnou flexibilitu a výnosově je srovnatelné a nebo lepší než stavební spoření.

shutterstock_126344489Stavební spoření je rizikový produkt!

V dnešní době se ukazuje, že stavební spoření se stává velmi rizikovým článkem portfolia každé domácnosti. Vlivem neustálých změn podmínek u stavebního spoření, které začaly v roce 2004 prodloužením vázací lhůty a potom pokračovaly v roce 2011 snížením státního příspěvku zpětně u všech smluv a následně zdaněním výnosů není možné se dlouhodobě na „stavebko“ spolehnout. Jedním z posledních kroků stavebních spořitelen bylo plošné vypovídání smluv s výhodným úrokem pro střadatele a zamezení refinancování překlenovacích úvěrů s nevýhodným úrokem pro dlužníky.

Abychom byli spravedliví, tak za omezení výpovědi dětských smluv stavebního spoření spořitelny nemůžou. Řídí se pouze platnou legislativou, která je v platnosti od letošního roku. Otázkou ovšem je, jestli tato skutečnost dokáže napravit pošramocenou pověst stavebního spoření?

Všechny zmíněné změny podmínek dokazují jediné. Na stavební spoření se nelze dlouhodobě spolehnout jako na konzervativní produkt. Garantovaný úrok neznamená bezrizikové spoření! Proto doporučujeme nedávat všechna vajíčka do jednoho košíku, ale do svého portfolia zařadit i jiné nástroje z finančního trhu.

Jak tedy spořit dětem?

Bez ohledu na změny v posledních dnech a letech u stavebního spoření platí, že stavební spoření je nejzajímavější pouze na minimální dobu, dnes je to 6 let. Zde se nejvíce projeví státní příspěvek a zhodnocení samotné smlouvy nehraje významnější roli. S prodlužujícím se horizontem spoření se jeho efektivita snižuje. Statní podpora je pořád stejná. Nezáleží na tom, jestli máme zůstatek 20 000 Kč nebo 100 000 Kč. Pořád dostaneme pouze 2 000 Kč příspěvek od státu a pouze za cenu vkladu 20 000 Kč. Naopak je rozdíl, jestli ze 100 000 Kč dostaneme úrok 1%, 4% nebo 5%.

Dalším důležitým faktorem ovlivňující dlouhodobé spoření je inflace. Inflace nám dlouhodobě znehodnocuje úspory a proto je důležité, aby výnos při spoření nebo investování byl vyšší, než je inflace. U nástrojů s pevným garantovaným úrokem, toho nelze téměř dosáhnout. Pomineme-li poslední úpravy úročení stavebního spoření a budeme-li počítat s úrokovou mírou 2% p.a. tak , na horizontu posledních deseti let byla průměrná roční inflace ve výši 2,55 %. To znamená, že při úroku 2% p.a. byla naše ztráta každý rok 0,55 %. Bez započítání daně z výnosu a poplatku za vedení smlouvy. Naštěstí stát poskytuje státní příspěvek, který zápornou bilanci vylepšuje.

Investice na 18 let - 1200bpInvestice do podílových fondů mohou být řešením!

U investic do podílových fondů si může každý sám zvolit rizikovost nastavení  investice. Dle výnosů uvedených v grafu je patrné, že i průměrný výnos 4 % p.a. může nabídnout více jak 2x vyšší výnos, než stavební spoření. Přitom rizikovost na horizontu 18 let bude velice srovnatelná. U rizikovější investice můžeme očekávat výnos vyšší.

Investice jsou ovšem mezi širokou veřejností považovány spíše za něco nedostupného a příliš nebezpečného. Tento základní postoj, dle našich zkušeností při jednání s klienty, pramení pouze z nedostatečné informovanosti a znalosti věci. Investovat lze již 100 korun a pokud se pečlivě zváží rizikovost investice, může se jednat o vyvážené řešení v mnoha směrech. Riziko nemusí znamenat hned ztrátu celého majetku, může to ale znamenat nižší hodnotu úspor v průběhu času. Naopak se ukazuje, že takový „konzervativní“ produkt, jakým je stavební spoření, může být velice nevyzpytatelný a nebezpečný.

Raději doporučujeme obrátit se na skutečné odborníky, kteří poskytují v rámci finančního poradenství také službu investičního poradenství. Jejich kvalifikaci a odbornost si můžete ověřit na stránkách České národní banky. Opravdoví odborníci Vám rádi odpoví na všechny Vaše dotazy a pomohou Vám lépe se na finančním trhu orientovat.

Spořící smlouvu na dítě nebo na sebe?

V závěru tohoto pojednání už asi celkem zbytečná otázka. Ovšem je tu ještě jeden důvod, proč mít smlouvu na sebe. A tím je zodpovědnost dítěte. Představte si, že budete dítěti spořit dlouhou dobu na něco smysluplného. Třeba na studia nebo koupi bytu. Ale Vaše dítě, nejpozději 6 měsíců po dovršení 18 let, peníze z účtu vybere a koupí si auto, které vzápětí nabourá. Opravdu vsadíte vše pouze na správnou výchovu dětí nebo si necháte větší pravomoc?

Nic není černé nebo bílé!

Konečné rozhodnutí, jak spořit dětem a využívat jejich smlouvy stavebního spoření bude záležet na individuální situaci každé domácnosti. Plošné doporučení nelze dát nikdy všem. Proto pečlivě zvažte výše uvedené argumenty a sami se rozhodněte, co je pro Vás a Vaše děti nejlepší. Pravděpodobně to bude kompromis mezi vícero nástroji finančního trhu, který Vám zajistí rozložení rizik, rozumný výnos a přijatelnou likviditu. A pokud byste přeci jenom váhali a potřebovali poradit, jsme tu pro Vás.

Líbil se vám tento příspěvek? Doporučte jej svým přátelům.
Lukáš Urbánek
Jeden z prvních držitelů prestižního certifikátu European Financial Planner - EFP v rámci ČR. Dlouhodobě se věnuje finančnímu poradenství a se svými klienty spolupracuje již od roku 1999. Ve své kanceláři se zaměřuje především na komplexní finanční poradenství, to znamená, že klientům sestavuje Finanční plán, který je návodem na to, jak si nejlépe pořídit nové bydlení, jak najít rezervy v domácím rozpočtu a vytvářet si rezervy, jak se vyhnout propadu životní úrovně v případě nenadálých situací či odchodu do penze, jak efektivně a bezpečně investovat... Více
Další příspěvky
Kontaktujte nás

Pokud si chcete sjednat schůzku, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte a napište nám.