Novinky a komentáře

Úvod / Finance / Jak naplnit dětem „prasátka“

Jak naplnit dětem „prasátka“

Rubrika: Finance, Rady a tipy

Prázdniny utekly jak voda a opět je tu škola. Pro některé ostřílené rodiče je to rutina a pro některé výjimečná chvíle, kdy vedou svého prvňáčka poprvé do školy. Ať chceme nebo ne, začátek školního roku je spojen s řadou jednorázových výdajů a novými pravidelnými výdaji. Jak to udělat, aby začátek školního roku a jeho průběh příliš nezacloumal s naším rozpočtem? Jak část finanční zodpovědnosti a gramotnosti přenést na naše ratolesti?

Začátek školy z pohledu financí může být v různých rodinách odlišný. Je rozdíl, jestli nám dítě chodí na základní školu, střední školu nebo studuje na druhé straně republiky školu vysokou. Začátkem září je už všem jasné, že výdaje spojené se studiem dítěte jsou tady a domácí rozpočet začíná být napnutý. A jak to udělat, aby to bylo co nejméně bolestivé?

Jak našetřit dítěti na lyžařský výlet?

Není to tak těžké, jak se zdá na první pohled. O tom, že dítě jede na lyže v 7. třídě víme, to není nic nového a víme to, už když jde dítě do třídy první, tzn. máme na to celých 6,5 roku. Při průměrné ceně lyžařských výcviků cca 4500 Kč je to částka 58 Kč měsíčně, kterou musíme dát stranou, např. do „prasátka“. Toto prasátko pak vykrmujeme pravidelně celých 6,5 roku a výsledek? To už asi dokážete odhadnout, ano našetřili jste 4500 Kč a Vaše dítě může chystat lyže.

RODIČE A VÝDAJE

Rodiče to v dnešní době nemají rozhodně lehké. Výdaje spojené pouze s jedním dítětem ve škole bývají mnohdy nemalé a nelze před nimi utéct. Výhodou všech rodičů je ovšem to, že ví, kdy začíná škola, kdy jejich děti pojedou na lyžařský kurz, kdy pojedou děti na školu v přírodě, jaké kroužky by mohlo jejich dítě navštěvovat, kdy půjde jejich dítě na střední či vysokou školu. Jinými slovy, argument, že jsme to neočekávali, ve většině případů neobstojí. Zvláště, když si výši nákladů spojených s přípravou našich dětí na budoucí povolání můžeme zjistit přímo ve škole nebo pomocí internetu či od našich přátel, kteří mají starší děti.

Recept na přípravu dostatečného finančního polštáře pro úhradu výdajů spojených se školou je velice jednoduchý. Spočívá v dlouhodobé přípravě a plánování. Víme, kdy budeme peníze potřebovat a s velkou přesností dokážeme určit, kolik jich budeme potřebovat. Co ovšem dělat, pokud jsme fázi příprav poněkud opomněli?

V takovém případě je potřeba vše řešit operativně a přejít do nouzového režimu. Zde je několik rad, jak takovou situaci vyřešit:Rodinný rozpočet

  • Vezměte si tužku a papír, případně tabulku v excelu a sepište si všechny výdaje domácnosti, které Vás ještě do další výplaty čekají. Také si poznačte výdaje spojené se začátkem školy. Nezapomeňte si poznamenat aktuální stav Vašich účtů, kde máte peníze, se kterými můžete disponovat.
  • Dle výsledné bilance (disponibilní prostředky – plánované výdaje = bilance) velice snadno zjistíme, jak na tom jsme. V případě, že jsme v plusu, nemusíme se bát. Náš rozpočet by měl vše ustát. Pokud jsme v mínusu, je potřeba hledat východisko dle následujícího postupu.
 • Zkuste přehodnotit všechny výdaje ve Vašem rozpočtu a jejich výši a jejich skutečnou potřebu. Třeba zjistíte, že ne všechno musíte pořídit hned teď.
 • Popřemýšlejte, jestli je možné některé věci pořídit levněji? Dejte si ten čas a hledejte možnosti pro výhodnější koupi.
 • Při placení, různých zájmových kroužků pro děti, se zkuste domluvit na splátkách, případně na odložení platby. Určitě nebudete první, kdo se zeptá.
 • Pokud výše uvedený postup Vaši situaci nevyřešil a výdaje jsou skutečně nevyhnutelné, nezbude nic jiného, než si peníze půjčit.
 • Ještě, než si peníze půjčíte, je potřeba si uvědomit, že peníze musíte vrátit a že případné splátky budou mít v budoucnu dopad na Váš rozpočet.
 • Nejsnazší půjčení chybějících prostředků by mohlo proběhnout v rámci rodiny. Dále se nabízí možnost kontokorentu (pokud již není vyčerpán) nebo kreditní karta, když je k dispozici. V krajním řešení lze využít spotřebitelský úvěr. Zde je důležité nepůjčit si zbytečně moc a mít možnost jej bezplatně kdykoliv splatit.
 • Každopádně doporučuji jakoukoliv půjčku splatit co nejdříve a raději se připravovat formou spoření na další výdaje začátkem příštího školního roku.

 V případě, že jsou letošní náklady spojené se začátkem školního roku úspěšně za námi, ale chceme být ještě lépe připraveni na další školní rok, není nic lepšího, než si pravidelně spořit. Pokud chceme být finančně připraveni pro případ, že naše dítě bude v budoucnu studovat vysokou školu mimo bydliště, tak je pravidelné spoření o to více důležité.

Výdaje za 6 – 24 měsíců – krátkodobá rezerva.

Na tyto výdaje se nejlépe připravíme pravidelným spořením pomocí spořícího účtu. Dnes jsou již banky, kde si můžete spořicí účet rozdělit na nejrůznější „obálky“, které si pojmenujete zrovna tak, jak potřebujete a na co si spoříme. Výhodou takového řešení je to, že máte peníze pořád k dispozici a zároveň máme přehled, kolik nám ještě zbývá naspořit. Navíc máme na takovém účtu až 100 x vyšší výnos, než na běžném účtu. I přes to, raději nepočítáme s žádným úrokem a cílovou částku si jednoduše podělíme počtem měsíců, které máme na spoření. Tímto způsobem jednoduše zjistíme výši pravidelné úložky.

Výdaje za 2 – 6 let – střednědobá rezerva.

Pro tento časový horizont není nabídka nástrojů na finančním trhu nikterak široká. Pokud nedisponujeme žádným počátečním vkladem, můžeme ze seznamu ihned škrknout termínované vklady. Potom nám už zbývá pouze stavební spoření a různá portfolia podílových fondů. Vzhledem k neustálým změnám, spíše negativním, u stavebního spoření, lze doporučit spíše portfolio podílových fondů, případně kombinaci spořícího účtu a podílových fondů.

Výdaje za 6 a více let – dlouhodobá rezerva.

U takto dlouhého horizontu je už velice důležité eliminovat riziko inflace a jiná rizika, která mohou negativně ovlivnit naši spořící strategii. Těmto předpokladům odpovídá pro drobného střadatele pouze varianta investic do podílových fondů. Zde je na místě varovat před jakýmkoliv „spořením“ pomocí investičního životního pojištění. Tato nabídka je značně široká a ze strany finančních institucí a mnohých „finančních poradců“ hojně doporučována. Ve skutečnosti se ovšem jedná o výhodné řešení pro všechny ostatní, ale ne pro klienta.

Na výdaje, které plánujeme nejpozději do 2 let se jednoduše připravíme pomocí spořícího účtu. Výdaje za delší časové období je možné řešit pomocí řady jiných finančních nástrojů. Nejvhodnějším je forma pravidelné investice do podílových fondů, kde si můžeme libovolně vybrat stupeň rizika a tomu odpovídající výši pravděpodobného výnosu. V minulosti velice oblíbené stavební spoření se stává velice nepružným nástrojem. Zejména, pokud je smlouva napsaná na dítě. Podle Nového občanského zákoníku se totiž v takovém případě jedná o peníze dítěte a o jejich použití před dovršením plnoletosti dítěte rozhoduje opatrovnický soud. Tato skutečnost je uplatňována také u již dříve uzavřených smluv.

 DĚTI A PENÍZE

Většina dětí získává své první peníze v podobě kapesného. Jestli váháte nad tím, zda svému dítěti dávat kapesné či nikoliv, tak věřte, že správně nastavené kapesné může mít velice výchovný efekt. Nehledě na to, že Vašemu dítěti pomůže i v dobách dospívání, kdy si začne vydělávat své první peníze na brigádách.

Výsledky průzkumu

Jen pro představu uvádím několik informací z průzkumu, 534 dotazovaných dětí a 534 dospělých, provedeného pro společnost Partners. 52 % dětí ve věku od 10 do 15 let s kapesným od rodičů nevyjdou respektive vyjdou pouze někdy. Výše jejich měsíčního kapesného se nejčastěji pohybuje od 100 do 500 Kč. 40 % dětí dostává své kapesné v pevně stanoveném termínu. Přes 21 % dětí si své kapesné spoří.

Dítě se učí hospodařit s určitým množstvím peněz, když je utratí najednou, musí si v následujících dnech odepřít to, co by chtělo. Učí se postupně spořit na věci, na které jedno kapesné nestačí. Ve chvíli, kdy bude mít Vaše dítě svůj účet a internetové bankovnictví, začíná ovládat dovednosti, které se ve škole neučí a které jsou důležité pro „dospělácký“ život. Děti se pomocí kapesného také mohou naučit, že některé výdaje jsou nezbytné a je potřeba mít na ně rezervu.

Nejčastější dilema bude o tom, v jaké výši kapesné vyplácet? Zde je každá rada drahá a nelze obecně tuto hladinu stanovit. Doporučuji vše vyzkoušet v praxi a spíše kapesné navyšovat, než snižovat. Nám se také nelíbí, když nám sníží plat. Obecně lze doporučit několik zásad, které nám pomohou se vyvarovat těch největších přešlapů.Finanční rezervy

 1. Kapesné vyplácejte dětem v pravidelný čas – 1x týdně menším dětem, měsíčně těm větším. Důležité je, aby se dítě mohlo naučit hospodařit. Aby vědělo, že další kapesné je tehdy a tehdy a do té doby musí vyjít. My také víme, kdy nám přijde výplata.
 2. Vyplácejte kapesné po Vaší výplatě nebo si jej odložte stranou – nezahrávejte si s důvěrou Vašich dětí. Jděte jim příkladem a dodržujte dohody. Dodržování dohod přece vyžadujete po svých dětech.
 3. Kapesným nikdy netrestejte – spíše můžete kapesným částečně své děti motivovat. Dejte jim šanci získat více. Pozor!!! Motivace penězi je velice nebezpečná. Raději zvolte základ a vyplácejte prémie. Podobně lze postupovat i u studijních výsledků.
 4. Když dítě s penězi nevyjde, nedotujte ho. Peníze mu můžete půjčit, ale vyžadujte, aby vám dluh splácelo.
 5. Motivujte děti ke spoření. Pokud chce Vaše dítě hračku nebo nějakou věc, domluvte se s ním, že si část zaplatí ze svého.
 6. Neříkejte dětem, za co můžou své peníze utratit. Můžete jim ovšem říct svůj názor, proč byste celé své kapesné neutratili za sladkosti v automatu.

Naše děti jsou radost, ale také starost. Aktuální průzkumy ukazují, že náklady spojené s jedním dítětem do jeho maturity se pohybují okolo 3 mil. Kč. Náklady spojené s dětmi není tedy dobré podceňovat. Plánování výdajů a dostatečné finanční rezervy nám pomohou zvládat lépe výdaje související s našimi dětmi. A je úplně jedno, jestli se jedná o studium či volnočasové aktivity, případně společné rodinné výdaje. Přejete-li se více dozvědět o problematice rodinného rozpočtu a efektivním spravování Vašich financí, hodně odpovědí na Vaše otázky najdete v knize „Jak ovládnout své peníze“, případně nás můžete navštívit v naší kanceláři VIP CO. Naše kancelář je tu pro každého.

Pozn.: úvodní obrázek a použité obrázky v textu  jsou z knihy Jak ovládnout své peníze – Fianční poradenství pro každého
Líbil se vám tento příspěvek? Doporučte jej svým přátelům.
Lukáš Urbánek
Jeden z prvních držitelů prestižního certifikátu European Financial Planner - EFP v rámci ČR. Dlouhodobě se věnuje finančnímu poradenství a se svými klienty spolupracuje již od roku 1999. Ve své kanceláři se zaměřuje především na komplexní finanční poradenství, to znamená, že klientům sestavuje Finanční plán, který je návodem na to, jak si nejlépe pořídit nové bydlení, jak najít rezervy v domácím rozpočtu a vytvářet si rezervy, jak se vyhnout propadu životní úrovně v případě nenadálých situací či odchodu do penze, jak efektivně a bezpečně investovat... Více
Další příspěvky
Kontaktujte nás

Pokud si chcete sjednat schůzku, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte a napište nám.