Certifikát EFA – European Financial Advisor

Úvod / Certifikát EFA – European Financial Advisor

Co znamená EFA?

Mezinárodní certifikát EFA znamená zkratku pro European Finacial Advisor (Evropský finanční poradce). Tento certifikát je doposud jediným a zároveň nejvyšším dosažitelným vzděláním v oboru finančního poradenství a plánování na území ČR.

EFA

Co znamená certifikát EFA pro klienta?

Certifikát Europen Financial Advisor je zatím jedinou a na první pohled viditelnou zárukou toho, že se jedná o opravdového profesionála v oboru s dlouholetými zkušenostmi. Certifikát ovšem nemá poradce doživotně, ale musí se i nadále vzdělávat v oboru a vykonávat svoji praxi. Jinak mu bude certifikát odebrán. Klient má tedy jistotu, že poradce je neustále v obraze a sleduje nejnovější trendy ve svém oboru a je schopen svým klientům dlouhodobě poskytovat komplexní službu na vysoké úrovni.

Kolik poradců s certifikátem EFA je v ČR?

V roce 2011 bylo v ČR celkem 18 poradců s certifikátem EFA a Česká národní banka v té době registrovala celkem přes 122 000 poradců na celém trhu. V roce 2014 je poradců s certifikátem EFA 91 a ČNB registruje již o 22 000 více poradců.

S čím může certifikovaný poradce klientovi pomoci?

Předně je to odbornost poradenství a komplexní zpracování finančního plánu. Poradce s certifikátem EFA je kompetentní najít vhodné řešení pro financování bydlení a vyřešit zajištění rizik na základě jejich analýzy. Dále může pomoci sestavit plán na tvorbu rezerv a investiční portfolio individuálně nastavené dle požadavků klienta.

Kde je záruka kvality finančního poradce?

100% záruka neexistuje. U poradce s certifikátem EFA se nicméně šance na kvalitu výrazně zvyšují. Samotný titul EFA za jménem poradce znamená, že musí splňovat všechny podmínky pro jeho užívání (nepřetržitá praxe a následné vzdělávání). Platnost si lze ověřit v mezinárodním registru všech poradců v Evropě. Mimo podmínku následného vzdělávání a výkonu činnosti se musí také poradce řídit etickým kodexem.

Jak je možné certifikát EFA získat?

Jeho získání je velice náročnou záležitostí a vyžaduje důkladnou přípravu. Uchazeči o certifikát musí absolvovat zkoušku z teoretických znalostí a zdárně absolvovat praktickou část, kde se prověřuje schopnost využití teoretických znalostí při řešení modelové situace klienta.

Seznam poradců s certifikátem EFA v ČR

Evropská asociace finančního plánování Česká republika – EFPA ČR

European Financial Planning Asociation – EFPA

Kontaktujte nás

Pokud si chcete sjednat schůzku, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte a napište nám.